Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 24-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Internationell rätt

Några ord om internationella regler

Europarådets ministerkommitté har utfärdat några rekommendationer om juridiska yrken.

Du hittar information om Europarådets rekommendationer på organisationens webbplats български - ceština - dansk - Deutsch - eesti keel - ελληνικά - English - españolfrançais - italiano - latviešu valoda - lietuviu kalba - magyar - Nederlands - polski - português - slovencina - slovenšcina - română.

Till börjanTill början

Den ena rekommendationen gäller utövande av advokatyrket English - français.

Rekommendationen är riktad till Europarådets medlemsstater och innehåller riktlinjer för att göra det lättare att utöva advokatyrket.

Rekommendationen behandlar bland annat tillträdet till yrket, grund- och vidareutbildning, advokaternas uppgifter och plikter, enskildas möjlighet att anlita advokat, advokatsamfundens organisering och disciplinåtgärder.

Den andra rekommendationen gäller domarnas självständiga ställning English.

Rekommendationen behandlar några grundläggande principer för att garantera domarnas självständiga ställning och domarnas arbetsvillkor, ansvar, uppgifter och effektivitet.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Deutsch - English - français - italiano innehåller också vissa bestämmelser om rätten till försvarare. Var och en som blivit anklagad för brott har rätt att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar, står det i konventionen.

Bestämmelsen gäller först och främst i brottmål, men Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna English - français har utvidgat den till att också gälla tvistemål.

Referensdokument

 • Rekommendation English - français Rec(2000)21 från ministerkommittén till medlemsstaterna om det fria utövandet av advokatyrket (Europarådet)
 • Rekommendation English - français nr r (94) 12 från ministerkommittén till medlemsstaterna om domarnas självständiga ställning, effektivitet och uppgifter (Europarådet)
 • Europeiska konventionen Deutsch - English - français - italiano om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europarådet)

« Juridiska yrken - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 24-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket