Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομικά επαγγέλματα > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομικά επαγγέλματα - Διεθνές δίκαιο

Ορισμένες αρχές σε διεθνές επίπεδο

Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης διατύπωσε ορισμένες συστάσεις που αφορούν τα νομικά επαγγέλματα.

Για να βρείτε πληρφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, επισκεφθείτε την ιστοθέση τουv.

Μια από τις πρωτοβουλίες αυτές αφορά την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος English - français.

Η σύσταση αυτή απευθύνεται στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου στις οποίες υποδεικνύει τις κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να προωθήσουν την ελεύθερη άσκηση αυτού του επαγγέλματος.

Η σύσταση εξετάζει ιδίως τα ακόλουθα σημεία : πρόσβαση στο επάγγελμα, αρχική και συνεχής κατάρτιση, ρόλος και υποχρεώσεις των δικηγόρων, πρόσβαση των προσώπων σε δικηγόρο, οργάνωση των δικηγορικών συλλόγων, πειθαρχικά μέτρα.

Μια άλλη πρωτοβουλία αφορά την ανεξαρτησία των δικαστών English.

Το κείμενο αυτό εξετάζει ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία των δικαστών. Η σύσταση εξετάζει επίσης τις συνθήκες εργασίας των δικαστών, τις ευθύνες τους, το ρόλο και την αποτελεσματικότητά τους.

Εξάλλου, η ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου προβλέπει ότι κάθε κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να υπερασπίσει ο ίδιος τον εαυτό του ή να αναθέσει την υπεράσπισή του σε συνήγορο της εκλογής του και, αν δεν έχει τα μέσα να πληρώσει συνήγορο, να του παρασχεθεί συνήγορος δωρεάν, εάν αυτό ενδείκνυται από το συμφέρον της δικαιοσύνης.

Η διάταξη αυτή αφορά προπάντων τις ποινικές υποθέσεις, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων English - français την επεξέτεινε και στις αστικές υποθέσεις.

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύσταση English - français Rec(2000)21 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ελεύθερη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Σύσταση English - français αριθ. r (94) 12 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και το ρόλο των δικαστών (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Συμβούλιο της Ευρώπης)

« Νομικά επαγγέλματα - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 08-10-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο