Europeiska Kommissionen > ERN > Juridiska yrken

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Juridiska yrken - Allmän information

Många olika yrkesgrupper ser till att rättsväsendet fungerar

Om du har råkat i tvist med en annan person och en av er bestämmer sig för att vända sig till domstol kommer du att komma i kontakt med anställda inom rättsväsendet med olika arbetsuppgifter.

De olika juridiska yrkena heter inte samma sak i medlemsstaterna och deras uppgifter och ställning kan variera betydligt från ett land till ett annat.

Några exempel på olika juridiska yrken:

Domarna är de som dömer i tvisten. De har en helt självständig ställning.

Åklagarna för talan i brottmål. I vissa länder fungerar de också som det allmännas ombud i vissa civilrättsliga ärenden, till exempel i adoptionsärenden eller faderskapsmål.

I vissa medlemsstater finns det juridiskt utbildade domstolstjänstemän som har hand om administrativa uppgifter vid domstolen.

Advokater ger råd till parterna och företräder dem i rätten. I de flesta medlemsstater kan de utses att kostnadsfritt biträda eller företräda privatpersoner som inte har råd att själva anlita advokat. Du hittar mer information genom att klicka på länken Rättshjälp.

I vissa medlemsstater finns det också stämningsmän vid domstolarna som bland annat sköter delgivning av rättshandlingar.

Ibland kan eller måste du låta din tvist prövas av en annan person än en domare, till exempel en skiljeman, en medlare eller en förlikningsman. Du hittar mer information genom att klicka på länken Alternativa system för tvistlösning.

Alla EU-medlemsstater har särskilda bestämmelser om juridiska yrken.

Det finns naturligtvis vissa likheter, men bestämmelserna skiljer sig ändå ganska rejält åt från ett land till ett annat. Ofta lever djupt rotade traditioner kvar.

Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du information om de juridiska yrkenas ställning och villkoren för att utöva dem.

Det finns rätt lite gemenskapslagstiftning eller internationell lagstiftning om juridiska yrken.

Bestämmelserna har ofta utformats efter ländernas egna behov. Klicka på ikonerna ” Gemenskapsrätt” och ” Internationell rätt” så hittar du en del uppgifter.

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket