Europos Komisija > ETIT > Teisininkų profesijos

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisininkų profesijos - Bendro pobūdžio informacija

Teisingumas ir žmonės, kurie dirba jo labui

Jei tarp Jūsų ir kito asmens kilo ginčas ir vienas iš Jūsų nusprendėte iškelti teisme bylą, Jums teks susitikti su įvairiais teisės specialistais.

Jų profesiniai vardai visose valstybėse narėse yra nevienodi, įvairiose valstybėse jie gali gerokai skirtis savo vaidmeniu ir statusu.

Apskritai teisės sričiai priskiriamos toliau nurodytos profesijos:

Teisėjai yra žmonės, kurie sprendžia Jūsų bylą. Vykdydami savo įgaliojimus, jie yra nepriklausomi.

Prokuratūros tarnybos darbuotojai iš esmės yra susiję su baudžiamosiomis bylomis, bet jie taip pat gali atstovauti visuomenės interesams civilinėse bylose, pavyzdžiui, įvaikinimo ar tėvystės (motinystės) klausimais.

Teismo tarnautojai ir sekretoriai yra atsakingi už teismo administravimą.

Advokatai konsultuoja žmones, kurie bylinėjasi, ir jiems atstovauja teisme. Daugelyje valstybių narių juos taip pat gali skirti teismas, kad jie neatlygintinai padėtų arba atstovautų žmonėms, kurie neturi pakankamai lėšų. Išsamesnės informacijos šia tema galima rasti spragtelėjus užrašą „Teisinė pagalba“.

Kai kuriose valstybėse narėse viena iš antstolio užduočių yra įteikti vykdomuosius dokumentus.

Kai kuriais atvejais jums gali būti leista arba net gali būti reikalaujama, kad savo argumentus dėl bylos išdėstytumėte ne teisėjui, o kam nors kitam, pavyzdžiui, tarpininkui arba arbitrui. Išsamesnės informacijos šia tema rasite pele spragtelėję užrašą „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai“.

Europos Sąjungos valstybėse narėse profesionalių teisininkų veikla yra reglamentuojama.

Teisininkų veiklą reglamentuojantys įstatymai įvairiose šalyse, žinoma, turi panašumų, tačiau yra ir gana skirtingi, nes neretai atspindi senų tradicijų tęstinumą.

Spragtelėję pele valstybių narių vėliavų piktogramas, rasite išsamesnės informacijos apie tai, kaip galima naudotis teisininkų pagalba.

Bendrijos ar tarptautiniu mastu teisininkų profesinė veikla yra palyginti nelabai reglamentuojama

Jų veiklos reglamentavimas apskritai priklauso valstybių narių kompetencijai. Tačiau šiek tiek informacijos galima rasti spragtelėjus piktogramas „Bendrijos teisė“ ir „Tarptautinė teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė