Euroopan komissio > EOV > Oikeusalan ammatit

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusalan ammatit - Yleistä

Oikeudenhoitoon liittyy monia ammatteja.

Jos riita-asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, jutun osapuolet joutuvat yleensä tekemisiin useanlaisten oikeusalan ammattien kanssa.

Alan ammattinimikkeet vaihtelevat, ja ammattien edustajien tehtävät ja asemakin voivat vaihdella huomattavasti eri jäsenvaltioissa.

Yleisesti ottaen oikeusalan ammatit voidaan jaotella seuraavasti:

Tuomarit ratkaisevat riidan. He käyttävät toimivaltuuksiaan riippumattomasti.

Syyttäjät tai syyttäjälaitoksen jäsenet esiintyvät varsinkin rikosjutuissa, mutta joissain maissa he voivat esiintyä yleisen edun nimissä myös tietyissä esimerkiksi adoptioon tai perintöihin liittyvissä siviiliasioissa.

Oikeuden kansliahenkilökunta ja kirjurit hoitavat hallinnollisia tehtäviä tuomioistuimissa.

Asianajajat neuvovat oikeussubjekteja ja edustavat heitä oikeudessa. Useimmissa jäsenvaltioissa heidät voidaan nimetä viran puolesta avustamaan tai edustamaan varattomia henkilöitä, joille tämä palvelu on ilmaista. Tästä saa lisätietoja napsauttamalla hiirellä kohtaa "oikeusapu".

Joissakin jäsenvaltioissa haastemiehet muun muassa antavat tiedoksi oikeudenkäyntiasiakirjoja.
Joissakin tapauksissa riita voidaan antaa tai se on annettava jonkun muun henkilön kuin tuomarin, esimerkiksi välimiehen tai sovittelijan, ratkaistavaksi. Aiheesta saa lisätietoa napsauttamalla hiirellä kohtaa "vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot". Euroopan unionin jäsenvaltiot sääntelevät oikeusalan ammatteja.

Ammattien yhtäläisyyksistä huolimatta niiden sääntely on melko erilaisia eri maissa, sillä alalla vaalitaan hyvinkin vanhoja perinteitä.

Oikeusalan ammattien asemaa ja harjoittamisen edellytyksiä koskevia tietoja saa napsauttamalla hiirellä jäsenvaltioiden lippuja.

Oikeusalan ammatteja koskevia EU:n sääntöjä ja kansainvälisiä sääntöjä on vain vähän.

Säännöt on yleensä laadittu kansallisesta näkökulmasta. Tietoja asiasta saa kuitenkin napsauttamalla kuvakkeita "yhteisön oikeus" ja "kansainvälinen oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta