Europa-Kommissionen > ERN > Juridiske erhverv

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Juridiske erhverv - Generelle oplysninger

Retsvæsenet benytter sig af mange erhvervsgrupper

Hvis du er i konflikt med en anden person, og én af jer beslutter sig for at anlægge sag ved en domstol, vil du komme i kontakt med nogle af de erhvervsgrupper, der arbejder for retsvæsenet.

Disse erhverv kaldes ikke det samme i alle medlemsstater og deres funktion kan variere betydeligt fra den ene medlemsstat til den anden.

Der findes normalt følgende juridiske erhvervsgrupper:

Dommere pådømmer sagerne. De er upartiske ved udøvelsen af deres hverv.

Anklagere optræder især i forbindelse med straffesager, men de kan også repræsentere samfundet i visse civilsager, f.eks. i adoptions- og faderskabssager.

Justitssekretærer udfører administrative opgaver ved domstolene.

Advokater rådgiver sagens parter og repræsenterer dem i retten. I de fleste medlemsstater kan de også beskikkes til gratis at bistå eller repræsentere personer, der ikke har midler til selv at betale en advokat. Du kan finde flere oplysninger om dette emne ved at klikke på linket Retshjælp.

I nogle medlemsstater benyttes fogeder, som bl.a. sørger for overdragelse af retslige dokumenter.

I visse tilfælde kan eller skal du indbringe din sag for en anden person end en dommer, f.eks. en voldgiftsmand, mægler eller forligsmand. Du kan finde oplysninger herom ved at klikke på linket Alternativ konfliktløsning. Alle EU's medlemsstater har særskilte bestemmelser for juridiske erhverv. Selv om der naturligvis er visse ligheder, varierer disse bestemmelser temmelig meget fra det ene land til det andet og vidner ofte om, at gamle traditioner stadig holdes i hævd.

Ved at klikke på medlemsstaternes flag kan du finde oplysninger om de juridiske erhverv og om betingelserne for at udøve dem.

Der findes ikke megen fællesskabslovgivning eller international lovgivning om juridiske erhverv.

Bestemmelserne er ofte udformet efter landenes egne behov. Ved at klikke på ikonerne "Fællesskabsret" og "International ret" vil du kunne få en del oplysninger inden for området.

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige