Europeiska Kommissionen > ERN > Rättsordningen > Förenade kungariket

Senaste uppdatering: 19-08-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättsordningen - Förenade kungariket

Ha tålamod - sidan kommer snart att läggas ut på det språk du valt.

Följande språk är för närvarande tillgängliga: en

Så länge kan du få praktiska upplysningar genom att kontakta nedanstående organ eller besöka någon av följande webbplatser:

UK Online är en inkörsport till information om kommunal och statlig förvaltning i Storbritannien. Adressen är: The easy way to government information and services online en.

Information om de olika delarna av Storbritannien:

England och Wales:

England och Wales hör till common law-länderna. Kännetecknande för ett common law-land är att domstolspraxis är en mycket viktig rättskälla - man talar ibland om domarskapad rätt. Därigenom skiljer sig common law-ländernas rättsordning från den som gäller på kontinenten och i de nordiska länderna, som till stor del har skrivit ner sina rättsregler (kodifierat dem) - där har lagstiftningen blivit den viktigaste rättskällan. Engelsk och walesisk rätt har visserligen kodifierats i stor utsträckning och ibland har domstolspraxis satts åt sidan genom lagstiftning, men inom många områden, till exempel avtals- och skadeståndsrätt, förblir domstolspraxis den viktigaste rättskällan och en självständig sådan.

Common law utvecklas genom enskilda domstolsavgöranden (prejudikat) och enligt en kasuistisk metod (från fall till fall). Om en rättsfråga har avgjorts av en högre domstol, är lägre domstolar skyldiga att följa denna tolkning i senare liknande fall.

Mer information om rättsordningen och domstolsväsendet i England och Wales kan du få från:

Department for Constitutional Affairs
Selborne House
54-60 Victoria Street
London SW1E 6QW

Tfn: +44 20 7210 8500
Fax: +44 20 7210 0647
E-post: general.queries@dca.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.dca.gov.uk/constitution.htm en

Till börjanTill början

The Court Service
Southside
105 Victoria Street
London SW1E 6QT

Tfn: +44 20 7210 2266
Fax: +44 20 7210 1797
E-post:
customerservice@courtservice.gsi.gov.uk
Webbplats: http://www.courtservice.gov.uk en

Information om lagstiftningsprocessen finns på brittiska parlamentets webbplats: The United Kingdom Parliament en.

Ytterligare information om Wales finns på walesiska lagstiftande församlingens (Welsh Assembly) webbplats: National Assembly for Wales en.

Den brittiska regeringens arbetssätt: Cabinet Office en.

Konstitutionella frågor: Department for Constitutional Affairs - Constitutional Policy en.

Skottland:

Information om rättsordningen och domstolsväsendet i Skottland kan du få från:

Scottish Executive Justice Department
Saint Andrews House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Tfn: +44 131 556 8400

Fax :+44 131 244 8240
E-post: ceu@scotland.gov.uk
Webbplats: www.scotland.gov.uken


Scottish Court Service
Hayweight House
23 Lauriston Street
Edinburgh
EH3 9DQ

Tfn : +44 131 229 9200
E-post enquiries@scotcourts.gov.uk
Webbplats : http://www.scotcourts.gov.uk en

Information om lagstiftningsprocessen finns på brittiska parlamentets webbplats: The United Kingdom Parliament en och skotska parlamentets webbplats: The Scottish Parliament en.

Nordirland:

Information om rättsordningen och domstolsväsendet i Nordirland kan du få från:

The Northern Ireland Court Service
Windsor House
9-15 Bedford Street
Belfast
BT2 7LT

Tfn: +44 28 9032 8594
Fax: +44 28 9023 6361
E-post: communicationsteam@courtsni.gov.uk
Webbplats: www.courtsni.gov.uk en

Information om lagstiftningsprocessen finns på brittiska parlamentets webbplats: The United Kingdom Parliament en och nordirländska lagstiftande församlingens (North Ireland Assembly) webbplats: Northern Ireland Assembly en.

Gibraltar

Information om rättssystemet och rättsväsendet i Gibraltar:

The Registrar
Supreme Court
277 Main Street
Gibraltar

Tfn: +350 75608
Fax: +350 77118

England och Wales

Skottland

Nordirland

Gibraltar

« Rättsordningen - Allmän information | Förenade kungariket - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-08-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket