Europa-Kommissionen > ERN > Retsorden > Det Forenede Kongerige

Seneste opdatering : 19-08-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Retsorden - Det Forenede Kongerige

Denne side vil inden længe også foreligge på dansk.

I øjeblikket er følgende sprog tilgængelige: en

Indtil da er det muligt at indhente praktiske oplysninger ved at kontakte nedenstående instanser eller gå ind på et eller flere af følgende netsteder:

UK Online indeholder links til oplysninger om den lokale og centrale forvaltning i Det Forenede Kongerige. Netstedets adresse er: The easy way to government information and services online en.

Oplysninger om de enkelte dele af Det Forenede Kongerige følger nedenfor.

England og Wales

England and Wales er såkaldte "common law"-lande, dvs. at domstolenes afgørelser udgør en væsentlig retskilde. Dette står i modsætning til de såkaldte "civil law"-lande, der har kodificeret deres retsforskrifter med det resultat, at lovgivningen er den eneste retskilde. På mange områder inden for engelsk og walisisk ret er der sket en kodificering, eller retspraksis er blevet tilsidesat til fordel for eksplicit lovgivning, men på en række områder, f.eks. aftaleret og skadeserstatning, er det fortsat domstolenes afgørelser, der er fremherskende, og som udgør en uafhængig retskilde.

"Common law" udvikler sig gennem de enkelte domstolsafgørelser. Dette kaldes retspraksis og præcedens. Når en højere ret har truffet afgørelse om et retligt problem, har de lavere retter pligt til at følge denne afgørelse i senere sager.

Yderligere oplysninger om rets- og domstolssystemet i England og Wales fås ved henvendelse til:

Department for Constitutional Affairs
Selborne House
54-60 Victoria Street
London SW1E 6QW

Tlf.: +44 20 7210 8500
Fax: +44 20 7210 0647
E-mail: general.queries@dca.gsi.gov.uk
Netsted: http://www.lcd.gov.uk en

TopTop

The Court Service
Southside
105 Victoria Street
London SW1E 6QT

Tlf.: +44 20 7210 2266
Fax: +44 20 7210 1797
E-mail: customerservice@courtservice.gsi.gov.uk
Netsted: http://www.courtservice.gov.uk/ en

For oplysninger om lovgivningsprocessen henvises til Det Forenede Kongeriges parlaments netsted: The United Kingdom Parliament en.

Yderligere oplysninger om Wales fås på Welsh Assemblys netsted: National Assembly for Wales en.
Nærmere oplysninger om regeringens arbejde fås på følgende netsted: Cabinet Officeen.

For oplysninger om konstitutionelle spørgsmål: Department for Constitutional Affairs - Constitutional Policy en.

Skotland

Oplysninger om rets- og domstolssystemet i Skotland fås ved henvendelse til:

Scottish Executive Justice Department
Saint Andrews House
Regent Road
Edinburgh
EH1 3DG

Tlf.: +44 131 556 8400
Fax :+44 131 244 8240
E-mail: ceu@scotland.gov.uk
Netsted: www.scotland.gov.uk en

Scottish Court Service
Hayweight House
23 Lauriston Street
Edinburgh
EH3 9DQ

Tlf.: +44 131 229 9200
E-mail enquiries@scotcourts.gov.uk
Netsted: http://www.scotcourts.gov.uk/ en

For oplysninger om lovgivningsprocessen henvises til Det Forenede Kongeriges parlaments netsted: The United Kingdom Parliament en og det skotske parlaments netsted: The Scottish Parliament en.

Nordirland

Oplysninger om rets- og domstolssystemet i Nordirland fås ved henvendelse til:

The Northern Ireland Court Service
Windsor House
9-15 Bedford Street
Belfast
BT2 7LT

Tlf.: +44 28 9032 8594
Fax: +44 28 9023 6361
E-mail: communicationsteam@courtsni.gov.uk
Netsted: www.courtsni.gov.uk en

For oplysninger om lovgivningsprocessen henvises til Det Forenede Kongeriges parlaments netsted: The United Kingdom Parliament en og den nordirske parlamentariske forsamlings netsted: Northern Ireland Assembly en.

Gibraltar

Oplysninger om rets- og domstolssystemet i Gibraltar fås hos:

The Registrar
Supreme Court
277 Main Street
Gibraltar

Tlf.: +350 75608
Fax: +350 77118

England og Wales

Skotland

Nordirland

Gibraltar

« Retsorden - Generelle oplysninger | Det Forenede Kongerige - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 19-08-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige