Európai Bizottság > EIH > Jogrend > Szlovénia

Utolsó frissítés: 16-08-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogrend - Szlovénia

 • Szlovénia jogforrásai a következők: az alkotmány, zakoni (törvények), ratifikált és kihirdetett nemzetközi szerződések, EU-határozatok és rendeletek, végrehajtási jogszabályok (uredbe (rendeletek), pravilniki (szabályok), odloki (rendelkezések) és sklepi (határozatok)), illetve a helyi hatóságok által alkalmazott általános jogi aktusok. A szlovén alkotmány 8. cikke szerint a törvényeknek és más jogi aktusoknak meg kell felelniük a nemzetközi jog és a Szlovéniára kötelező szerződések általánosan alkalmazandó elveinek. A 153. cikk értelmében az állami hatóságok, a helyi hatóságok és az állami szervek egyedi aktusainak és intézkedéseinek törvényre vagy törvény szerint elfogadott jogi aktusra kell alapulnia.

A másodlagos jogforrások része az esetjog, különösen az alkotmánybíróság, a Legfelsőbb Bíróság és a felsőbb szintű bíróságok döntései, illetve a szokásjog.

 • A legfelsőbb szintű jogforrás az alkotmány, amelyet a hierarchia szerint a törvények követnek, majd a végrehajtási jogszabályok és a helyi hatóságok jogi aktusai. Az alkotmányt és a törvényeket a Državni zbor (nemzetgyűlés) fogadja el a jogalkotási eljárás szerint. A végrehajtási jogszabályokat –rendeletek, szabályok, rendelkezések és határozatok – a kormány vagy saját tevékenységi területük tekintetében az egyes miniszterek fogadják el.

Az alkotmányt, ennek IX. részében megállapított külön eljárás szerint módosítják. Módosító javaslatot a kilencven tagú nemzetgyűlés húsz tagja, a kormány vagy legalább harmincezer választó tehet. A javaslatról a nemzetgyűlés a jelenlevő képviselők kétharmados többségével dönt. Azonban az adott módosítást csak valamennyi képviselő kétharmadának támogató szavazatával fogadják el. Az alkotmány 87. cikke szerint az állampolgárok és más személyek jogait és kötelezettségeit a nemzetgyűlés csak törvényben határozhatja meg. A törvényekre a kormány vagy bármelyik képviselő vagy legalább ötezer szavazó tesz javaslatot.

A törvényeket a nemzetgyűlés fogadja el, általában három szakaszban. A nemzetgyűlés a jelenlevő képviselői által leadott szavazatok többségével dönt, az alkotmány, egy törvény vagy a házszabály eltérő rendelkezésének hiányában. A nemzetgyűlés által elfogadott törvényeket a köztársasági elnök elfogadja, majd azokat kihirdetik az Uradni listben (Hivatalos Közlöny) hatálybalépésük előtt. Az állam jogi aktusait ki kell hirdetni a Hivatalos Közlönyben, a helyi hatóságok jogai aktusait pedig az adott önkormányzat hivatalos közlönyében hirdetik ki.

Az olyan nemzetközi szerződések, amelyeknek Szlovénia részes fele, a nemzetgyűlés által külön eljárás keretében történő ratifikálást követően lépnek hatályba. A kormány ratifikálási javaslatot tesz, amit a jelenlevő képviselők által leadott szavazatok többségének támogatása esetén fogadnak el az alkotmány vagy egy törvény eltérő rendelkezésének hiányában.

A végrehajtási jogszabályokat a kormány fogadja el – vagy saját területükre vonatkozóan az egyes miniszterek – törvény alapján, és ezeket kihirdetik a Hivatalos Közlönyben.

Az EU intézményei által elfogadott EU-s rendeletek és határozatok közvetlenül alkalmazandók Szlovéniában. Ezeket nem kell ratifikálni vagy a Hivatalos Közlönyben kihirdetni a hatálybalépéshez.

A helyi hatóságokra (önkormányzatokra) vonatkozó ügyeket az ilyen hatóságokat képviselő választott szervek (tanácsok) kezelik, amelyek olyan általános jogi aktusokat fogadnak el, amelyeknek összhangban kell lenniük az alkotmánnyal és a törvényekkel.

 • Az alkotmánybíróság felelős egy törvény és az alkotmány, egy törvény vagy más jogi aktus és a ratifikált nemzetközi szerződések vagy a nemzetközi jog általános elvei, a végrehajtási jogszabályok és az alkotmány vagy törvények vagy helyi hatósági jogi aktus és az alkotmány vagy törvények közötti összeférhetetlenség megoldásáért. Az ugyanolyan hierarchikus szintű jogi aktusok vagy ugyanazon jogi aktus rendelkezései közötti összeférhetetlenséget eseti alapon oldják meg a jogértelmezési szabályok alkalmazásával.

« Jogrend - Általános információk | Szlovénia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 16-08-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság