Europese Commissie > EJN > Rechtsorde > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsorde - Internationaal recht

Een recht dat staten als rechtssubjecten heeft

De rechtsbronnen van het internationale recht zijn verdragen, overeenkomsten en akkoorden die zijn gesloten tussen staten of, in bepaalde gevallen, internationale organisaties.

Zo kan de Europese Gemeenschap zelf verdragen sluiten waarover de Commissie heeft onderhandeld. Deze bevoegdheid is haar expliciet toegekend door de Verdragen, bijvoorbeeld betreffende het handelsbeleid, of door de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Hof heeft met name geoordeeld, dat wanneer het gemeenschapsrecht de communautaire instellingen interne bevoegdheden ter verwezenlijking van een bepaald doel heeft verleend, de Gemeenschap ook de ter verwezenlijking van dat doel noodzakelijke internationale verbintenissen kan aangaan.

Internationale verdragen verbinden staten of internationale organisaties: zij zijn de ware rechtssubjecten van het internationale recht. Niettemin kunnen er ook voor particulieren of ondernemingen gevolgen aan verbonden zijn.

Er zijn verschillende antwoorden mogelijk op de vraag of het internationale recht een volwaardige rechtsorde vormt en op welke wijze het in het nationale recht moet worden "geïncorporeerd" om rechtskracht te krijgen.

Bepaalde lidstaten hangen de "monistische" theorie aan, die luidt dat het internationale recht rechtstreeks tot de interne rechtsorde behoort. In andere lidstaten daarentegen geldt de "dualistische" theorie, volgens welke het internationale recht en het interne recht twee verschillende en onafhankelijke rechtsordes zijn. In dat geval moet het internationale recht via een wet in de nationale rechtsorde worden geïncorporeerd.

Informatie over dit onderwerp kan u vinden door op de vlaggen van de lidstaten te klikken.

De belangrijkste internationale organisaties die op het gebied van het internationaal privaatrecht actief zijn, zijn de Raad van Europa en de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht (en - fr).

« Rechtsorde - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk