Európai Bizottság > EIH > Jogrend > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 18-12-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Jogrend - Nemzetközi jog

A tagállamok a nemzetközi jog hatálya alá tartoznak

A nemzetközi jog forrásai a tagállamok, illetőleg bizonyos esetekben nemzetközi szervezetek által kötött egyezmények, megállapodások és szerződések.

Az Európai Közösség maga is köthet egyezményeket; ezeket a Bizottság tárgyalja le. Az egyezmények megkötésére vonatkozó felhatalmazást kifejezetten az egyezmények biztosítják (például a kereskedelempolitikában), továbbá az Európai Közösség Bírósága ítéletében szintén felruházhatja a Közösséget ilyen jogkörrel. A Bíróság megállapította, hogy amennyiben a közösségi jog felhatalmazást ad a közösségi intézmények részére, hogy azok maguk érjenek el valamely meghatározott célt, ilyen esetben az adott cél eléréséhez szükséges nemzetközi szerződések megkötésére is felhatalmazással rendelkeznek.

A nemzetközi egyezmények tagállamokra és nemzetközi szervezetekre nézve kötelezőek; az említettek a nemzetközi jog valódi alanyai. Azonban az egyezmények magánszemélyekre és cégekre is hatást gyakorolnak.

Számos válasz létezik arra a kérdésre, vajon a nemzetközi jog önmagában egy jogrendszer-e, és ha igen, a kívánt jogi hatás elérése érdekében hogyan kell azt beépíteni a nemzeti jogba.

Bizonyos tagállamok az egységesség elvét vallják, miszerint a nemzetközi jog az ország jogrendjének közvetlen része; mások a dualista felfogást képviselik, mely szerint a nemzetközi és a nemzeti jog két különálló, egymástól független jogrendszer. Az utóbbi esetben a nemzetközi jogi rendelkezéseket törvénnyel kell beépíteni a nemzeti jogrendszerbe.

További tájékoztatáshoz kérjük, kattintson a tagállamok zászlójára!

A nemzetközi magánjog területén működő legfőbb nemzetközi szervezetek az Európa Tanács és a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia English - français.

« Jogrend - Általános információk | Nemzetközi jog - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 18-12-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság