Evropska komisija > EPM > Pravni red > Grčija

Zadnja sprememba: 03-04-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Pravni red - Grčija

Tako kot v drugih pravnih sistemih celinske Evrope, ki temeljijo na rimskem pravu, so tudi pravni viri, ki podpirajo grški pravni red, zelo specifični.

V skladu s členom 26 ustave, se zakonodajna moč podeli parlamentu in predsedniku republike. Samo ta državna organa lahko izvršujeta zakonodajno funkcijo ali preneseta del teh pristojnosti na druge državne organe.

Najvišja oblika zavezujoče zakonodaje v Grčiji je ustava. Sedanja ustava je bila sprejeta leta 1975 in je doživela nekaj sprememb v letih 1986 in 2001. Je vrh piramide grškega pravnega sistema.

Takoj za ustavo so zakoni, ki jih sprejema parlament. Pravico do zakonodajne pobude imata parlament in vlada. Zakoni so v celoti objavljeni v Uradnem listu. Besedila zakonov so objavljeni tudi v številnih pravnih zbornikih, včasih v njihovih posebnih izdajah. Poleg tega obstajata tudi najmanj dve podatkovni bazi, kjer je zakonodajo mogoče najti v elektronski obliki (http://www.dsanet.gr ελληνικά in http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Vendar pa so v skladu s členom 28 ustave splošno priznana pravila mednarodne zakonodaje in mednarodnih konvencij, ki so bila ratificirana z zakonom in so začela veljati v skladu z njihovimi določbami, sestavni del notranje grške zakonodaje in imajo prednost pred vsemi morebitnimi določbami zakonodaje, ki so z njimi v nasprotju.

V skladu s členom 43 ustave predsednik republike, ki deluje na predlog pristojnega ministra, izdaja odredbe, potrebne za izvajanje zakonov, in ne sme odložiti izvajanja zakonov ali kogar koli izvzeti iz njihove uporabe. Za ureditev bolj specifičnih zadev, zadev lokalnega interesa in zadev tehnične ali podrobne narave, se lahko izdajo izvedbene uredbe v okviru posebnega pooblastila, podeljenega na podlagi zakona, znotraj meja, opredeljenih v pooblastilu. Izvedbene uredbe lahko izdajo drugi upravni organi.

V skladu s členom 1 civilnega zakonika (ki je akt) so „pravna pravila vsebovana v pravnih aktih in ustaljeni praksi.“Vendar pa je v grškem pravnem sistemu vloga ustaljene prakse kot pravnega vira zanemarljiva, če ne celo neobstoječa.

V nasprotju z anglosaksonskim sistemom sodne odločbe ne pomenijo pravnega vira. Sodišča interpretirajo veljavne zakone, njihove odločbe pa so pomemben vir za razlago zakonodaje. V mnogih pravnih zbornikih so objavljene zanimive odločbe, številne sodne odločbe z vseh stopenj pa so je mogoče najti tudi v zgoraj navedenih elektronskih pravnih podatkovnih bazah.

« Pravni red - Splošne informacije | Grčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 03-04-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo