Eiropas Komisija > ETST > Tiesiskā kārtība > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 03-04-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Tiesiskā kārtība - Grieķija

Tāpat kā citas tiesiskās sistēmas kontinentālajā Eiropā, kas balstītas uz romiešu tiesībām, tiesību avoti, uz kuriem balstās Grieķijas tiesiskā iekārta, ir ļoti specifiski.

Saskaņā ar Konstitūcijas 26. pantu likumdevēja pilnvaras ir piešķirtas parlamentam un Republikas prezidentam. Tikai šīm abām valsts institūcijām ir tiesības izdot likumus vai nodot daļu no šīm tiesībām citām valsts institūcijām.

Augstākā saistošo tiesību aktu forma Grieķijas valstī ir Konstitūcija. Pašreiz spēkā esošo Konstitūciju pieņēma 1975. gadā, un 1986. un 2001. gadā tajā izdarīti nelieli grozījumi. Tā ir Grieķijas tiesību sistēmas piramīdas virsotne.

Tūlīt zem Konstitūcijas šajā piramīdā atrodas parlamenta pieņemtie tiesību akti. Tiesības izrādīt likumdošanas iniciatīvu paliek parlamentam un valdībai. Likumus pilnā apjomā publicē valdības oficiālajā vēstnesī. Daudzi juridiskie žurnāli publicē likumu tekstus, dažreiz speciālos izdevumos. Turklāt pastāv vismaz divas juridiskās datubāzes, kurās var atrast tiesību aktus elektroniskā formā (http://www.dsanet.gr ελληνικά un http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Taču, saskaņā ar Konstitūcijas 28. pantu vispārpieņemtas starptautisko tiesību aktu un starptautisko konvenciju normas, kas ir ratificētas ar likumu un stājušās spēkā saskaņā ar saviem attiecīgajiem noteikumiem, veido Grieķijas tiesību neatņemamu daļu un tām ir prioritāte salīdzinājumā ar jebkuru pretrunīgu tiesību normu.

Saskaņā ar Konstitūcijas 43. pantu Republikas prezidents pēc kompetentā ministra ierosinājuma izdod rīkojumus, kas nepieciešami, lai ieviestu tiesību aktus, bet nevar pārtraukt tiesību aktu ieviešanu vai atbrīvot kādu no pienākuma to piemērot. Lai regulētu specifiskākus jautājumus, vietēja mēroga interešu jautājumus un tehniska vai detalizēta rakstura jautājumus, normatīvos rīkojumus var izdot, pamatojoties uz likumā paredzētu speciālu atļauju šajā atļaujā noteiktajās robežās. Normatīvos aktus var izdot citas administratīvas institūcijas.

Saskaņā ar Civillikuma (kas ir akts) 1. pantu „tiesību normas ir ietvertas tiesību aktos un parašu tiesībās". Taču Grieķijas tiesību sistēmā parasto tiesību kā tiesību avota loma ir nenozīmīga, ja vien tāda vispār ir.

Atšķirībā no anglosakšu sistēmas tiesas nolēmumi nav tiesību avots. Tiesas interpretē pastāvošos tiesību aktus un to nolēmumi ir svarīgs avots likumu interpretācijai. Daudzi juridiskie žurnāli publicē interesantus lēmumus un iepriekš minētajās elektroniskajās datubāzēs ir iespējams atrast daudzus visu līmeņu tiesu lēmumus.

« Tiesiskā kārtība - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 03-04-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste