Europos Komisija > ETIT > Teisinė tvarka > Graikija

Naujausia redakcija: 03-04-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė tvarka - Graikija

Kaip ir kitose žemyninės Europos teisinėse sistemose, grindžiamose romėnų teise, teisės šaltiniai, kuriais remiasi Graikijos teisinė tvarka, yra labai aiškūs.

Pagal Konstitucijos 26 straipsnį įstatymų leidžiamoji valdžia yra suteikta parlamentui ir Respublikos Prezidentui. Tik šios dvi valstybės institucijos turi galią leisti įstatymus arba dalį šios galios perduoti kitoms valstybės institucijoms.

Aukščiausia privalomo įstatymo forma Graikijos valstybėje yra Konstitucija. Dabartinė Konstitucija buvo priimta 1975 m., o nedidelės pataisos buvo padarytos 1986 ir 2001 m. Tai Graikijos teisinės sistemos piramidės viršūnė.

Už Konstituciją pakopa žemiau yra parlamento priimti įstatymai. Įstatymų leidybos iniciatyva priklauso parlamentui ir vyriausybei. Įstatymai yra ištisai skelbiami vyriausybės leidinyje. Daugelis teisės žurnalų skelbia įstatymų tekstus, kartais specialiuose leidiniuose. Be to, yra bent dvi teisės duomenų bazės, kuriose teisės aktus galima rasti elektroniniu būdu (http://www.dsanet.gr ελληνικά ir http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Tačiau pagal Konstitucijos 28 straipsnį visuotinai pripažintos tarptautinės teisės normos ir tarptautinės konvencijos, ratifikuotos įstatymo nustatyta tvarka ir įsigaliojusios pagal atitinkamas jų nuostatas, taip pat yra sudedamoji Graikijos vidaus teisės dalis ir turi viršenybę prieš bet kurią joms prieštaraujančią teisės nuostatą.

Pagal Konstitucijos 43 straipsnį Respublikos Prezidentas, remdamasis kompetentingo ministro siūlymu, leidžia dekretus, reikalingus įstatymams įgyvendinti, ir negali sustabdyti įstatymų įgyvendinimo arba atleisti ką nors nuo jų taikymo. Konkretesniems dalykams, vietos intereso dalykams ir praktinio ar išsamesnio pobūdžio dalykams reglamentuoti, remiantis specialiais įstatymo suteiktais įgaliojimais neperžengiant tų įgaliojimų ribų, gali būti leidžiami norminiai dekretai. Norminius aktus gali leisti kitos administracijos institucijos.

Pagal Civilinio kodekso (kuris yra parlamento priimtas įstatymas) 1 straipsnį „teisės normas sudaro teisės aktai ir papročiai“. Tačiau Graikijos teisinėje sistemoje papročių, kaip teisės šaltinio, vaidmuo yra labai menkas, o gal ir visai nunykęs.

Skirtingai negu anglosaksiškoje sistemoje, teismų nutarimai nėra teisės šaltinis. Teismai aiškina esamus įstatymus, ir jų nutarimai yra svarbus teisės aiškinimo šaltinis. Daugelis teisės žurnalų skelbia įdomius nutarimus, ir daugelį įvairių lygių teismų nutarimų galima rasti pirmiau minėtose elektroninėse teisės duomenų bazėse.

« Teisinė tvarka - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 03-04-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė