Euroopan komissio > EOV > Oikeusjärjestys > Kreikka

Uusin päivitys: 25-05-2006
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusjärjestys - Kreikka

Kreikan oikeusjärjestyksessä, samoin kuin muissa roomalaiseen oikeuteen perustuvissa Manner-Euroopan maiden oikeusjärjestyksissä, oikeusnormien lähteet ovat hyvin tarkkaan määrättyjä.

Perustuslain 26 pykälän mukaan lakeja säätävät parlamentti ja tasavallan presidentti. Vain näillä kahdella valtioelimellä on toimivalta antaa oikeusnormeja tai siirtää toimivaltaa muille valtioelimille.

Helleenien tasavallan sitovasta lainsäädännöstä perustuslaki on tärkein. Nykyinen perustuslaki säädettiin vuonna 1975, ja sitä on hiukan muutettu vuosina 1986 ja 2001. Perustuslaki on Kreikan oikeusjärjestyksen huippu.

Välittömästi perustuslakia alemmalla tasolla ovat parlamentin säätämät lait. Lakialoitteen voivat tehdä parlamentti ja hallitus. Lait julkaistaan Kreikan hallituksen virallisessa lehdessä, jossa julkaistaan koko teksti. Monet oikeustieteelliset aikakauslehdet julkaisevat selostuksen lakien sisällöstä, mahdollisesti erityisessä sarjassa. Lisäksi on olemassa ainakin kaksi oikeustieteellistä tietokantaa, joiden sivuilta lait löytyvät sähköisessä muodossa (http://www.dsanet.grel ja http://lawdb.intrasoftnet.com el).

Perustuslain 28 pykälän mukaan yleisesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden normit sekä kansainväliset yleissopimukset ovat erottamaton osa Kreikan lainsäädäntöä, ja niitä sovelletaan ensisijaisesti niiden kanssa ristiriidassa oleviin säännöksiin nähden. Tämä edellyttää niiden vahvistamista lailla ja voimaantuloa niiden omien määräysten mukaisesti.

Perustuslain 43 pykälän nojalla tasavallan presidentti antaa toimivaltaisen ministerin esityksestä lain täytäntöönpanosäännökset, eikä hän voi keskeyttää lakien soveltamista eikä myöntää poikkeuslupia lakien täytäntöönpanosta. Erityisistä asioista tai paikallistasolla tärkeistä asioista taikka teknisistä yksityiskohdista voidaan määrätä asetuksilla lailla annetun toimivallan siirron perusteella ja siinä määrätyin edellytyksin. Näitä asetuksia voivat antaa muut hallintoelimet.

Siviilioikeuden (joka on laki) 1 pykälän mukaan ”oikeusnormit sisältyvät lakeihin ja tapaoikeuden sääntöihin”. Tapaoikeuden sääntöjen asema oikeuslähteenä on Kreikan oikeusjärjestyksessä kuitenkin vähäinen, ellei peräti olematon.

Päinvastoin kuin anglosaksisessa oikeudessa, tuomioistuinten päätökset eivät ole oikeuslähde. Tuomioistuimet tulkitsevat voimassaolevia lakeja, ja niiden päätökset ovat merkittävä oikeuden tulkinnan lähde. Useissa oikeustieteellisissä aikakauslehdissä julkaistaan kiinnostavia päätöksiä, ja edellä mainituissa oikeudellisissa tietopankeissa on saatavilla runsaasti kaikenasteisten tuomioistuinten päätöksiä.

« Oikeusjärjestys - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 25-05-2006

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta