Euroopa Komisjon > EGV > Õiguskord > Kreeka

Viimati muudetud: 03-04-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Õiguskord - Kreeka

Sarnaselt teistele Rooma õigusel põhinevatele Kontinentaal-Euroopa õigussüsteemidele on ka Kreeka puhul õiguse allikad, millele rajaneb õiguskord, väga spetsiifilised.

Põhiseaduse artikli 26 kohaselt on seadusandlik võim parlamendil ja vabariigi presidendil. Vaid need kaks riigiorganit on pädevad vastu võtma õigusakte või volitama selleks teisi riigiorganeid.

Kreeka Vabariigi tähtsaim seadus on konstitutsioon (põhiseadus). Praegune põhiseadus võeti vastu 1975. aastal ning seda muudeti mõnevõrra 1986. ja 2001. aastal. Põhiseadus asetseb Kreeka õigussüsteemi hierarhia kõrgeimal astmel.

Põhiseadusele järgnevad hierarhias parlamendi vastuvõetud õigusaktid (seadused). Seaduste algatamise õigus on parlamendil ja valitsusel. Seadused avaldatakse täismahus valitsuse teatajas. Seaduste tekste avaldavad ka paljud õigusajakirjad, mõnikord eriväljaannetes. Lisaks sellele on olemas kaks õigusaktide andmebaasi, mis teevad õigusaktid kättesaadavaks elektroonilisel kujul (http://www.dsanet.gr ελληνικά ja http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Põhiseaduse artikli 28 kohaselt moodustavad olulise osa Kreeka siseriiklikust õigusest üldtunnustatud rahvusvahelised õigusnormid ja, rahvusvahelised konventsioonid, mis on seadusega ratifitseeritud ja vastavalt neis sisalduvatele sätetele jõustunud. Need õiguse allikad on ülimuslikud nendega vastuolus oleva mis tahes muu õigusnormi suhtes.

Põhiseaduse artikli 43 alusel annab vabariigi president pädeva ministri ettepanekul seaduste rakendamiseks välja dekreete. Ta ei saa seaduste rakendamisest hoiduda ega sellest kedagi vabastada. Erilaadseid küsimusi, kohaliku elu küsimusi, tehnilisi või väga üksikasjalikke küsimusi võib reguleerida dekreediga seaduses sätestatud volitusnormi piires; regulatiivseid akte võivad anda ka teised haldusorganid.

Vastavalt tsiviilkoodeksi (mis on seadus) artiklile 1 “on õigusnormid sätestatud õigusaktide ja õiguslike tavadega.” Siiski on tavadel Kreeka õigussüsteemis õiguse allikana vähetähtis, kui mitte olematu roll.

Erinevalt anglosaksi süsteemist ei ole kohtulahendid õiguse allikaks. Kohtud tõlgendavad olemasolevaid seadusi ja nende lahendid on oluline allikas seaduste tõlgendamisel. Paljud õigusajakirjad avaldavad huvipakkuvaid kohtulahendeid ning paljusid eri kohtuastmete lahendeid võib leida ka eespool nimetatud õigusaktide elektroonilistest andmebaasidest.

« Õiguskord - Üldteave | Kreeka - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 03-04-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik