Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Έννομη τάξη > Ελλάδα

Τελευταία ενημέρωση: 14-02-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Έννομη τάξη - Ελλάδα

Στην ελληνική έννομη τάξη, όπως και στις υπόλοιπες έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, που έλκουν το νομικό τους σύστημα από το Ρωμαϊκό Δίκαιο, οι πηγές των κανόνων δικαίου που διέπουν την έννομη τάξη είναι πολύ συγκεκριμένες.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόνο αυτά τα δύο πολιτειακά όργανα είναι αρμόδια να θεσπίζουν κανόνες δικαίου ή να παραχωρούν μέρος της αρμοδιότητας τους αυτής σε άλλα πολιτειακά όργανα.

Ύψιστη μορφή δεσμευτικού κανόνα για την Ελληνική πολιτεία αποτελεί το Σύνταγμα. Το ισχύον Σύνταγμα θεσπίστηκε το 1975, υπέστη δε τροποποιήσεις, ελάσσονος σημασίας, το 1986 και το 2001. Αποτελεί την κορυφή της πυραμίδας του Ελληνικού δικαιϊκού συστήματος.

Στην αμέσως πιο κάτω βαθμίδα βρίσκονται οι νόμοι που ψηφίζονται από την Βουλή. Το δικαίωμα πρότασης νόμων ανήκει στη Βουλή και στην Κυβέρνηση. Οι Νόμοι δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως όπου μπορεί κάποιος να τους βρει σε πλήρες κείμενο. Πολλά νομικά περιοδικά είτε έχουν ιδιαίτερα τεύχη, είτε στο κύριο σώμα τους δημοσιεύουν το περιεχόμενο των νόμων. Λειτουργούν άλλωστε και τουλάχιστον δύο βάσεις νομικών δεδομένων, στις ιστοσελίδες των οποίων μπορεί κάποιος να βρει τον νόμο που τον ενδιαφέρει ηλεκτρονικά. (http://www.dsanet.gr και http://lawdb.intrasoftnet.com ).

Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 28 του Συντάγματος οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 43 του Συντάγματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού εκδίδει τα διατάγματα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των νόμων και δεν μπορεί ποτέ να αναστείλει την εφαρμογή τους ούτε να εξαιρέσει κανέναν από την εκτέλεσή τους. Προκειμένου να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα ή θέματα με τοπικό ενδιαφέρον ή με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της, καθώς και η έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται.

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Αστικού Κώδικα (που είναι Νόμος) «Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα». Πλην όμως, ο ρόλος του εθίμου ως πηγής δικαίου, στο Ελληνικό δικαιικό σύστημα είναι πλέον, αν όχι ανύπαρκτος, αμελητέος.

Σε αντίθεση με το Αγγλοσαξωνικό δίκαιο οι αποφάσεις των Δικαστηρίων δεν αποτελούν πηγή του Δικαίου. Τα Δικαστήρια ερμηνεύουν του ισχύοντες νόμους οι δε αποφάσεις τους αποτελούν σπουδαία πηγή ερμηνείας του Δικαίου. Υπάρχουν πολλά νομικά περιοδικά που δημοσιεύουν ενδιαφέρουσες αποφάσεις και πέραν αυτών μπορεί κανείς να βρει πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων στις προαναφερόμενες ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων.

« Έννομη τάξη - Γενικές Πληροφορίες | Ελλάδα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 14-02-2005

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο