Evropská komise > ESS > Právní řád > Řecko

Poslední aktualizace: 03-04-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Právní řád - Řecko

Stejně jako v případě jiných právních systémů v kontinentální Evropě, které vycházejí z římského práva, jsou prameny práva, na kterých je založen řecký právní řád, velmi specifické.

Podle článku 26 ústavy je zákonodárná moc svěřena Parlamentu a prezidentovi republiky. Pouze tyto dva státní orgány mají pravomoc přijímat zákony nebo přenést část této pravomoci na jiné státní orgány.

Nejvyšší formou závazného zákona v Řecku je ústava. Současná ústava byla přijata v roce 1975 a prošla drobnými změnami v letech 1986 a 2001. Tvoří vrchol pyramidy představující řecký právní systém.

Těsně pod úrovní ústavy jsou zákony přijímané Parlamentem. Právo zákonodárné iniciativy náleží Parlamentu a vládě. Zákony se zveřejňují v úplném znění ve Vládním věstníku. Řada právních časopisů zveřejňuje texty zákonů, někdy ve zvláštních vydáních. Navíc existují přinejmenším dvě právní databáze, kde lze nalézt zákon v elektronické podobě (http://www.dsanet.gr ελληνικά a http://lawdb.intrasoftnet.com ελληνικά).

Avšak, v souladu s článkem 28 ústavy, obecně uznávané předpisy mezinárodního práva a mezinárodní úmluvy, které byly ratifikovány zákonem a vstoupily v platnost v souladu s jejich příslušnými ustanoveními, tvoří nedílnou součást řeckého vnitrostátního práva a mají přednost před jakýmkoli zákonným ustanovením, které je s nimi v rozporu.

Podle článku 43 ústavy Prezident republiky, jednající na návrh příslušného ministra, vydává nařízení nezbytná k provedení zákonů, a není oprávněn odložit provedení zákonů ani stanovit pro kohokoli výjimku z jejich použití. Pokud mají být regulovány konkrétnější záležitosti, záležitosti místního významu a záležitosti technické nebo podrobné povahy, mohou být vydány vyhlášky na základě zvláštního oprávnění stanoveného zákonem, a to v rámci omezení stanovených v příslušném oprávnění; správní akty mohou vydávat jiné správní orgány.

Podle článku 1 občanského zákoníku (který je zákonem), „právní normy jsou obsaženy v právních předpisech a zvyklostech“. V řeckém právním systému je však role zvyklosti jako pramene práva zanedbatelná, ne-li zcela nulová.

Narozdíl od anglosaského systému nepředstavují soudní rozhodnutí pramen práva. Soudy vykládají platné zákony a jejich rozsudky jsou významným zdrojem právního výkladu. Řada právních časopisů zveřejňuje významné rozsudky, a řadu soudních rozhodnutí na všech úrovních je možné nalézt ve výše zmíněných elektronických právních databázích.

« Právní řád - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 03-04-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království