Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Έννομη τάξη

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Έννομη τάξη - Γενικές Πληροφορίες

Κανόνες δικαίου με διαφορετική προέλευση και αξία.

Σε κάθε κράτος μέλος, οι κανόνες δικαίου θεσπίζονται από διάφορες αρχές.

Οι ίδιοι οι κανόνες δικαίου μπορούν να εκφράζονται με διάφορα μέσα, τα οποία αποκαλούνται πηγές του δικαίου. Στην πραγματικότητα, αυτά τα μέσα αποτελούν την προέλευση, ή αν προτιμάτε, την πηγή του εφαρμοστέου δικαίου σε ένα συγκεκριμένο κράτος.
Οι περισσότερες από τις πηγές του δικαίου είναι κείμενα, γραπτά όπως διεθνείς συνθήκες, νόμοι, διατάγματα, κανονισμοί, αποφάσεις κλπ.
Αλλά υπάρχουν και άλλες πηγές δικαίου, για παράδειγμα οι γενικές αρχές του δικαίου και το έθιμο, καθώς και η νομολογία των διαφόρων δικαστηρίων.
Από την ίδρυση των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, πηγή δικαίου σε κάθε κράτος μέλος αποτελεί και το κοινοτικό δίκαιο.

Σε κάθε κράτος μέλος, οι διάφορες πηγές δικαίου δεν έχουν απαραιτήτως την ίδια ισχύ.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τους, ενδέχεται να πρέπει να δοθεί προτίμηση σε κάποια από αυτές έναντι κάποιας άλλης.
Με άλλα λόγια, υπάρχει ιεράρχηση των κανόνων δικαίου.
Για παράδειγμα, το κοινοτικό δίκαιο υπερισχύει των εσωτερικών κανόνων. Το ίδιο ισχύει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, και για το διεθνές δίκαιο.
Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την έννομη τάξη τους.
Μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική και τη διεθνή έννομη τάξη, κάνοντας κλικ αντιστοίχως στα εικονίδια « Κοινοτικό δίκαιο » και « Διεθνές δίκαιο »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο