Europeiska Kommissionen > ERN > Rättshjälp

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Rättshjälp - Allmän information

EJN logo

Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Rättshjälp gör det möjligt att gå till domstol

Om du inte har råd att vända dig till domstol, kan du ansöka om rättshjälp.

Du har hamnat i tvist med ett företag, din arbetsgivare, en familjemedlem eller en annan person, hemma eller i utlandet. Om ni inte kan komma överens, kanske du eller din motpart vill få saken prövad i domstol.

Först vill du kanske träffa en advokat som kan förklara vad du har för rättigheter och om det lönar sig att gå till domstol.

Rättshjälp finns i alla EU:s medlemsstater.

Rättshjälpen varierar från land till land. Den tar sig olika former, är olika omfattande och villkoren för att få rättshjälp skiljer sig åt, men syftet är detsamma: att alla ska kunna vända sig till domstol.

På vissa villkor garanterar medlemsstaternas rättshjälp dig:

 • att rättegångskostnader helt eller delvis efterskänks eller betalas av staten
 • att du kan få rådgivning av en advokat innan du går till domstol och företrädas av advokat vid domstolen, gratis eller till en låg kostnad.
Klicka på medlemsstaternas flaggor så hittar du allt du behöver veta om medlemsstaternas rättshjälp och vilka villkor som gäller för att få rättshjälp bland annat i fråga om:
 • dina ekonomiska förhållanden
 • för vilka typer av ärenden rättshjälp kan beviljas
 • tvisteföremålet
 • i vilka fall du måste återbetala rättshjälpen
Om du vill ansöka om rättshjälp i en annan medlemsstat än den där du bor, kan det vara bra att veta att det finns internationella konventioner som kan vara till hjälp. Klicka på ikonen ” Internationell rätt” så får du veta mer.

Europeiska kommissionen lade fram ett förslag till direktiv om rättshjälp i januari 2002. Klicka på ikonen ” Gemenskapsrätt” så får du veta mer.

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket