Europese Commissie > EJN > Rechtsbijstand

Laatste aanpassing: 30-07-2004
Printversie Voeg toe aan favorieten

Rechtsbijstand - Algemene informatie

EJN logo

De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Rechtsbijstand, een garantie voor toegang tot de rechter.

Indien u niet over genoeg financiële middelen beschikt om de kosten van een gerechtelijke procedure te dekken, kunt u aanvragen om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand.

U hebt een conflict met een onderneming, een beroepsbeoefenaar, uw werkgever, een gezinslid of een andere persoon, in uw eigen land of in het buitenland. Indien u er niet in slaagt dit conflict in der minne op te lossen, kunt u zich tot een rechtbank wenden of genoodzaakt zijn u te verdedigen indien de andere partij het initiatief heeft genomen om naar de rechter te stappen.

U wenst misschien vóór alles contact op te nemen met een advocaat die u zal uitleggen welke uw rechten zijn, en of het al dan niet de moeite loont om u tot de rechtbank te wenden.

Systemen van rechtsbijstand bestaan in alle lidstaten van de Europese Unie.

Ze verschillen allemaal onderling wat de aard en de reikwijdte van de bijstand betreft die kan worden verkregen, alsook wat betreft de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om ervoor in aanmerking te komen, maar telkens wordt daarbij hetzelfde doel nagestreefd: daadwerkelijke toegang tot de rechter voor allen garanderen.

Onder bepaalde voorwaarden garanderen bedoelde nationale systemen u het volgende:

 • Vrijstelling of gehele dan wel gedeeltelijke betaling van de gerechtskosten.
 • Bijstand door een advocaat die u aan een eventueel geding voorafgaand advies zal verstrekken en u eventueel bij de rechtbank zal vertegenwoordigen, en dit kosteloos of tegen een matige beloning.
Door te klikken op de vlaggen van de lidstaten, treft u alle nuttige informatie aan over de nationale rechtsbijstandssystemen, alsmede de voorwaarden die daardoor worden opgelegd om rechtsbijstand te kunnen genieten, waarbij het met name gaat om:
 • Uw financiële middelen.
 • Het soort zaken waarvoor rechtsbijstand kan worden toegekend.
 • De voorwaarden die samenhangen met de grond van het geschil.
 • De gevallen waarin u verplicht zult zijn de kosten van de rechtsbijstand te vergoeden.
Indien u om rechtsbijstand in een andere lidstaat dan de uwe wenst te verzoeken, dient u te weten dat er internationale overeenkomsten bestaan die u het leven kunnen vergemakkelijken. Wat dit betreft, ontvangt u alle nuttige informatie door te klikken op de icoon "Internationaal recht".

Voorts heeft de Europese Commissie in januari 2002 een richtlijn inzake rechtsbijstand voorgesteld. Wat dit betreft, ontvangt u alle nuttige informatie door te klikken op de icoon "Communautair recht".

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-07-2004

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk