Europos Komisija > ETIT > Teisinė pagalba

Naujausia redakcija: 17-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teisinė pagalba - Bendro pobūdžio informacija

EJN logo

Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Teisinė pagalba užtikrina galimybę pasiekti teisingumą

Jeigu neturite pakankamai lėšų teismo išlaidoms sumokėti, galite prašyti teisinės pagalbos.

Įsivaizduokite, kad Jūsų šalyje arba užsienyje kilo ginčas tarp Jūsų ir bendrovės, specialisto, Jūsų darbdavio, Jūsų šeimos nario ar kurio kito asmens. Jeigu negalite išspręsti šio ginčo taikiai, galite iškelti bylą arba, jeigu bylą Jums savo iniciatyva iškelia kita šalis, Jums gali tekti gintis.

Pirmiausia Jūs galite kreiptis į teisininką, kuris Jums išaiškins Jūsų teises ir patars, ar verta kreiptis į teismą.

Teisinės pagalbos sistemos egzistuoja visose Europos Sąjungos valstybėse narėse.

Šios sistemos skiriasi viena nuo kitos savo pobūdžiu ir siūlomos pagalbos mastu, taip pat pagalbos skyrimo sąlygomis, tačiau visų sistemų tikslas yra vienodas – tinkamai užtikrinti visiems galimybę siekti teisingumo.

Tam tikromis sąlygomis šios nacionalinės sistemos užtikrina:

 • atleidimą nuo visų arba dalies teismo išlaidų arba pagalbą sumokant visas arba dalį šių išlaidų;
 • teisininko, kuris suteiks teisinę konsultaciją iki bylos pradžios ir prireikus nemokamai arba už kuklų užmokestį atstovaus Jums teisme, pagalbą.

Spragtelėdami valstybių narių vėliavų piktogramas, galite susirasti informaciją, kuri padės Jums susipažinti su atskirų valstybių narių teisinės pagalbos sistemomis ir teisinės pagalbos skyrimo sąlygomis, kurios, pavyzdžiui, yra susijusios su:

 • Jūsų finansiniais ištekliais;
 • bylų, kurioms gali būti skirta teisinė pagalba, rūšimi;
 • sąlygomis, susijusiomis su ginčo esme.

Jeigu norite paduoti prašymą dėl teisinės pagalbos kurioje nors kitoje valstybėje narėje, negu Jūs gyvenate, galite pasinaudoti tarptautinėmis konvencijomis, kurios gali supaprastinti šį procesą. Informacijos šiuo klausimu galima gauti spragtelėjus piktogramą „Tarptautinė teisė“.

Europos Komisija taip pat parengė pasiūlymą dėl teisinės pagalbos direktyvos. Pasiūlymas buvo paskelbtas 2002 m. sausį. Informaciją apie šį pasiūlymą galima gauti spragtelėjus piktogramą „Bendrijos teisė“.

viršųviršų

Naujausia redakcija: 17-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė