Euroopan komissio > EOV > Oikeusapu

Uusin päivitys: 19-08-2004
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeusapu - Yleistä

EJN logo

Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Oikeusapu takaa oikeussuojan saatavuuden

Jos asianosaisella itsellään ei ole varaa oikeudenkäyntiin, hän voi saada oikeusapua.

Jos henkilöllä on ratkaisematon riita yrityksen, ammatinharjoittajan, työnantajan, perheenjäsenen tai muun henkilön kanssa joko kotimaassaan tai ulkomailla eikä riitaa saada ratkaistua sovintoteitse, hän voi viedä asian tuomioistuimeen tai toinen osapuoli voi haastaa hänet tuomioistuimeen.

Tällöin on usein järkevää turvautua ensin asianajajaan, joka kertoo asianosaiselle, mitkä ovat hänen oikeutensa ja kannattaako asiaa viedä tuomioistuimeen.

Kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa on oikeusapujärjestelmä.

Jäsenvaltioiden oikeusapujärjestelmät eroavat toisistaan monin tavoin: minkälaista oikeusapua on saatavissa, kuinka kattavaa se on, kuka voi sitä saada ja millä ehdoin. Kaikkien oikeusapujärjestelmien tavoitteena on kuitenkin varmistaa kansalaisten oikeussuoja.

Tietyin edellytyksin jokaisen jäsenvaltion oikeusapujärjestelmä takaa:

 • oikeudenkäyntikuluista vapauttamisen tai niistä vastaamisen kokonaan tai osittain
 • asianajoavun valmisteluvaiheessa ja tarvittaessa asianosaisen edustamisen oikeudenkäynnissä joko korvauksetta tai muodollista korvausta vastaan.
Hyödyllistä tietoa eri jäsenvaltioiden oikeusapujärjestelmistä ja siitä, kuka saa oikeusapua ja millaisin edellytyksin, saa napsauttamalla jäsenvaltioiden lippuja. Tietoa saa mm. seuraavista seikoista:
 • oikeusavun hakijan taloudelliset olosuhteet
 • oikeudelliset asiat, joihin oikeusapua myönnetään
 • riita-asiaan liittyvät edellytykset
 • tilanteet, joissa oikeusavun saaja joutuu korvaamaan saamansa avun.
Jos asianosainen haluaa pyytää oikeusapua muusta kuin kotivaltiostaan, asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset voivat olla tässä avuksi. Lisätietoja saa napsauttamalla kohtaa "Kansainväliset sopimukset".

Tämän lisäksi Euroopan komissio on tehnyt tammikuussa 2002 ehdotuksen direktiiviksi oikeusavusta. Lisätietoa direktiiviehdotuksesta saa napsauttamalla kohtaa "Yhteisön oikeus".

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 19-08-2004

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta