Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Νομική συνδρομή

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Νομική συνδρομή - Γενικές Πληροφορίες

EJN logo

Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Το ευεργέτημα πενίας, μια εγγύηση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Αν οι οικονομικοί σας πόροι δεν σας επιτρέπουν να αναλάβετε τα έξοδα μιας δίκης, μπορείτε να ζητήσετε το ευεργέτημα της πενίας.

Έχετε κάποια διαφορά με μία επιχείρηση, έναν επαγγελματία, τον εργοδότη σας, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή με οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, στη χώρα σας ή στο εξωτερικό. Αν δεν καταφέρετε να επιλύσετε με φιλικό τρόπο τη διαφορά αυτή, μπορείτε να προσφύγετε σε δικαστήριο ή μπορεί να αναγκαστείτε να υπερασπίσετε τον εαυτό σας σε περίπτωση που το άλλο μέρος πάρει την πρωτοβουλία να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Πριν απ' όλα, ίσως να επιθυμείτε να συναντήσετε ένα δικηγόρο ο οποίος θα σας εξηγήσει ποια είναι τα δικαιώματά σας και αν αξίζει ή όχι τον κόπο να προσφύγετε στη δικαιοσύνη.

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν συστήματα ευεργετήματος πενίας.

Τα συστήματα αυτά διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη φύση και την έκταση του ευεργετήματος και ως προς τους όρους που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγησή του, αλλά όλα έχουν τον ίδιο σκοπό: να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τα εν λόγω εθνικά συστήματα σάς εγγυώνται:

 • την απαλλαγή ή την κάλυψη, ολική ή μερική, των εξόδων της δίκης
 • τη συνδρομή δικηγόρου που θα σας συμβουλεύσει πριν από τη δίκη και ενδεχομένως θα σας αντιπροσωπεύσει ενώπιον του δικαστηρίου, δωρεάν ή με μικρή αμοιβή.
Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για να εξοικειωθείτε με τα εθνικά συστήματα ευεργετήματος πενίας, καθώς και σχετικά με τους όρους που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγησή του, προκειμένου κυρίως για:
 • τους οικονομικούς σας πόρους
 • το είδος των υποθέσεων για τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση του ευεργετήματος πενίας
 • τους όρους που συνδέονται με την ουσία της διαφοράς
 • τις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα είστε υποχρεωμένος να επιστέψετε τη ληφθείσα βοήθεια.
Αν θέλετε να ζητήσετε το ευεργέτημα πενίας σε κράτος μέλος διαφορετικό από το δικό σας, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που μπορούν να σας διευκολύνουν. Για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «διεθνές δίκαιο».

Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε, τον Ιανουάριο του 2002, πρόταση οδηγίας σχετικά με το ευεργέτημα πενίας. Μπορείτε να λάβετε σχετικές, χρήσιμες πληροφορίες κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «κοινοτικό δίκαιο».

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 29-07-2004

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο