Europa-Kommissionen > ERN > Retshjælp

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Retshjælp - Generelle oplysninger

EJN logo

Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Retshjælp, en garanti for adgang til domstolsprøvelse.

Hvis Deres økonomiske situation ikke giver Dem mulighed for at betale omkostningerne i forbindelse med en retssag, kan De anmode om retshjælp.

Forestil Dem, at De har en tvist med en virksomhed, en tjenesteudbyder, Deres arbejdsgiver, et familiemedlem eller en anden person i Deres hjemland eller i udlandet. Hvis der ikke er mulighed for at løse konflikten i mindelighed, kan De anlægge sag ved en domstol eller være nødt til at forsvare Dem, hvis den anden part har taget initiativ til domstolsprøvelse.

De ønsker måske først og fremmest at tale med en advokat, der kan fortælle Dem, hvilke rettigheder De har, og om det kan betale sig at gå rettens vej.

Der findes retshjælpsordninger i alle EU's medlemsstater.

Ordningerne er forskellige hvad angår hjælpens art og omfang og hvad angår de betingelser, der skal opfyldes for at få retshjælp. Målet er dog det samme, nemlig at sikre alle en reel adgang til domstolsprøvelse.

De nationale ordninger indebærer på visse betingelser følgende:

 • Hel eller delvis fritagelse for retsomkostninger.
 • Bistand fra en advokat, der kan give råd før domstolsprøvelsen og i givet fald repræsentere Dem i retten gratis eller mod et beskedent honorar.
Ved et klik på et af medlemsstaternes flag kan De finde alle de nødvendige oplysninger om de nationale retshjælpsordninger og betingelserne for at opnå en sådan hjælp. Oplysningerne vedrører:
 • De økonomiske betingelser
 • Sager, der er omfattet af retshjælpsordningen
 • Betingelser, der er knyttet til tvisten
 • Tilfælde, hvor den modtagne støtte skal tilbagebetales.
Hvis De ønsker at anmode om retshjælp i en anden medlemsstat end Deres hjemland, skal De være opmærksom på, at der findes internationale konventioner, der kan gøre det lettere for Dem. Ved at klikke på ikonet "International ret" får nyttige oplysninger i den henseende.

Endvidere har Europa-Kommissionen fremlagt et forslag til direktiv om retshjælp i januar 2002. Det kan De få yderligere oplysninger om ved at trykke på ikonet "Fællesskabsret".

TopTop

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige