Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Spanyolország

Utolsó frissítés: 01-02-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Spanyolország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Mielőtt eljárást indítunk polgári vagy kereskedelmi ügyben, azonosítani kell azt a bíróságot, amely a per vizsgálatában illetékes, vagyis azt a bíróságot, amelynek illetékessége van. Ha a pert nem az illetékes bírósághoz nyújtjuk be, vagy nézeteltérés lép fel a bíróság illetékességével kapcsolatban, olyan kockázat ál fenn hogy az eljárást alkalmatlanság miatt elnapolják, vagy elutasítják. 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Általános jogi bírósághoz vagy szakmai bírósághoz forduljunk? A.
B. Ha az általános jogi bíróság illetékes, hogyan tudom megállapítani, hogy ezen bíróságok közül melyik illetékes az én jogvitámban? B.
I. Van e különbség az elsőfokú fölső és az elsőfokú alsó polgári bíró illetékesség között? Amennyiben „igen” a válasz, mely bíróság alkalmas a perem bírálására? I.
II. Helyi illetékesség (A-helyi bíróság vagy a B-helyi bíróság illetékes az én ügyem tárgyalásában?) II.
1. Helyi illetékesség általános szabálya 1.
2. Kivételek az általános szabály alól 2.
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelyén lévő bíróság (általános szabály által megállapított bíróság) és egyéb bíróság között? a)
b) Mikor vagyok köteles azt a bíróságot választani, amely az alperes lakóhelyével nem azonos (általános szabály által megállapított bíróság) b)
c) Lehetséges-e olyan bírósághoz fordulni, amely normális körülmények között nem lenne illetékes? c)
C. Ha a szak jogi bíróság az illetékes, hogyan tudom megállapítani, hogy ezen melyik bíróságok közül melyik illetékes az én jogvitámban? C.

 

A. Általános jogi bírósághoz vagy szakmai bírósághoz forduljunk?

 • Spanyolországban a bírósági rendszer alapelve a jogegység. Kivételt képez a katonai bírósági és végrehajtó hatalom háborús- és rendkívüli állapotban, és az Alkotmánybíróság, mint az utolsó biztosíték a polgári alap- és szabadságjogok védelmére.
 • Az igazságszolgáltatási rendszer négy jogrendből áll:
  • A polgárjogi, büntetőjogi, közigazgatási és szociális.

   A polgári jogrend alapvető szerve az elsőfokú bíróság (Juzgados de Primera Instancia), amely a Békéltető bírósággal (Juzgados de Paz) együtt a polgárjogi- és kereskedelmi joggal kapcsolatos pereket bírálják első fokon.

   A polgári jogrend azokat az eljárásokat is tárgyalja, amelyek kimondottan más jogrendhez nem csatlakoznak. Ebből kifolyólag „rendes” vagy „folyó” néven is jelölhető.

   A polgári jogrend keretében találhatók a Családi bíróságok (Juzgados de Familia), amelyek elsőfokú bíróságok; azon területeken, ahol tevékenységüket végzik (általában nagy létszámú lakossággal rendelkező helyeken), kizárólag olyan ügyekkel foglalkoznak, mint az szétválasztás (életközösség felbontása), házasság érvénytelenítése, házasság felbontása, örökbefogadási perek és a szülői kötelezettséggel kapcsolatos jogi perek, figyelembe véve a kiskorú gyermekről való gondoskodást.

   A polgári jogrend keretébe tartoznak a Kereskedelmi bíróságok (Juzgados de lo Mercantil) és a Védjegybíróság (Juzgados de Marca Comunitaria). Ezen szak jogi bíróságok, az adott jogrenddel összefüggő pereket tárgyalják.

   Lap tetejeLap teteje

  • Szociális jogrenddel a Szociális bíróság (Juzgados de lo Social) van megbízva, amely a szociális jogból fakadó indítványokat tárgyalja, úgy az egyéni konfliktusokban a munkavállaló és a munkáltató között (munkaszerződéssel kapcsolatban), mint a kollektív szerződések esetében is, panaszok elbírálása a szociális biztosítás területén vagy az állammal szembeni viták, ha az a munkatörvényhozással kapcsolatban felelősségre vonható.
  • A bűntető jogrend a megfelelő bűnügyi esetek és bíróságok bűntető eljárásban eldöntésére illetékes.

   A spanyol jogra jellemző, hogy a polgári tárgyalást a bűntettből kifolyólag a büntetőjogi eljárással együtt lehet végrehajtani. Ebben az esetben a büntetőjogi bíróság dönt az megfelelő kompenzációról, kártérítésről, a bűntény és a szabálysértés által elkövetett sérelmek jóvátételéről. Ha a károsult nem kérvényezi, és kimondottan nem mond le a büntetőjogi eljárás tárgyalásáról, az Adózási minisztérium végrehajtja a károsult nevében.

  • Végezetül a Közigazgatási jogrend a közigazgatás törvényes tevékenységét és a tulajdonjogi felelősség behajtását felügyeli.

B. Ha az általános jogi bíróság illetékes, hogyan tudom megállapítani, hogy ezen bíróságok közül melyik illetékes az én jogvitámban?

I. Van e különbség az elsőfokú fölső és az elsőfokú alsó polgári bíró illetékesség között? Amennyiben „igen” a válasz, mely bíróság alkalmas a perem bírálására?

 • Spanyolországban nincs különbség az elsőfokú bíróságok között. Minden elsőfokú bíróság egyenrangú.

  Az egyetlen kivételt a Békéltető bíróságok képezik, amelyek azokat a polgári pereket tárgyalják, ahol a legalacsonyabb a pertárgyi érték – manapság a pertárgy értéke nem haladja meg a 90,- Eurót, és az ügyeket nem hivatásos bírók képviselik.

  Lap tetejeLap teteje

 • Ezen bíróságok helyi illetékessége azokra a községekre korlátozott, ahol elsőfokú bíróság nem székel.

II. Helyi illetékesség (A-helyi bíróság vagy a B-helyi bíróság illetékes az én ügyem tárgyalásában?)

Spanyolország bírósági szervezete községi- (Municipio), körzeti- (Partidos), járási- (Provincias) és kerületre (Comunidades Autónomas) ágazódik.

A körzet egy területi egység, amely egy vagy több egymással határos, ugyanazon járásba tartozó, községekből áll. A legfontosabb területi részleg, mivel ez az körzet, ahol az elsőfokú bíróságok hatalmukat gyakorolják.(lásd „Partidos judiciales - Mapa”), (Ministerio de la Justicia) - (Bírósági körzetek – térkép), (Igazságügyi Minisztérium) español.

Azokban a községekben, ahol a munka mennyisége megkívánja (manapság csaknem mindenütt) több azonos szintű bírósági szerv létezik, melyek keletkezésük sorrendje alapján vannak számozva.

Mindezen szervek illetékessége alapjában véve azonos, munkájuk a belső kormányzati szabályokkal összhangban van elosztva, habár néhány esetben az említett elosztási szabályok különböző ügyű csoportokat tud elosztani a különféle bírósági szervek közt ugyanazon a körzeten belül.

1. Helyi illetékesség általános szabálya
 • Nem létező egyezség és rendeleti szabályok miatt, ahogyan azt a Törvénytár maghatározza az elsőfokú körzeti bíróság az illetékes az alperes lakóhelyén, abban az esetben, ha azzal nem rendelkezik, akkor az alperes tartózkodási helyén. Ha az alperes nem rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel Spanyolországban, akkor az elsőfokú bíróság illetékes, amely körzetében tartózkodik az alperes, illetve ott, ahol utoljára lakóhellyel rendelkezett. Ha egyik feltétel sem használható, akkor a felperes keresetet nyújthat be a saját lakóhelyén található elsőfokú bíróságon.
 • Ezért:
  • Magánvállalkozók és kisiparosok alperesek lehetnek a vállalkozási tevékenységükből fakadó perekben a vállalkozás bármely működési helyén, az indítványozó választásától függően.
  • jogi személyek alperesek lehetnek szintén azon a helyen, ahol a vitás helyzet vagy jogi kapcsolat létrejött, illetve ahol hatállyal rendelkezik, mindenkor, ha az adott helyen kirendeltséggel vagy képviselővel rendelkezik.
2. Kivételek az általános szabály alól
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelyén lévő bíróság (általános szabály által megállapított bíróság) és egyéb bíróság között?

Pillanatnyilag a spanyol jogi rendszer az indítványozóra bízza a terület választásának döntését. Csak ezen indítványokkal kapcsolatban gyakorolható:

Lap tetejeLap teteje

 1. Ingatlanokkal kapcsolatos tulajdoni perek, ha több ingatlan vagy csak egy ingatlan található különböző körzetekben. Ilyen esetben az indítványozó választhat bármelyik helység között, ahol az ingatlan található.
 2. Tárgyalások a számlák előterjesztésére és felülvizsgálatára, melyeket a vagyonfelügyelők kötelesek felmutatni, ha az előterjesztési helyszín nem megállapított. Ezen esetben az indítványozó az alperes lakóhelyén és az adminisztráció helyszínén lévő bíróság közül választhat.
 3. Öröklési jogviták, amelyekben az indítványozó választhat az elhunyt spanyolországi utolsó lakóhelyén lévő bíróság, illetve azon helység bírósága között, ahol az elhunyt hagyatékának nagyobb része található.
 4. A szellemi vagyonnal kapcsolatos jogviták tárgyalásának esetében, az indítványozó választhat, hogy a jogsértés helyén vagy a jog megsértésére utaló helyén, vagy a törvényellenes esetek helyén található bírósághoz fordul-e.
 5. Erkölcstelen versengésből fakadó perek, ha az alperes nem rendelkezik székhellyel, tartózkodási hellyel vagy lakóhellyel Spanyolországban. Ebben az esetben az indítványozó választhat az erkölcstelen verseny tettjének helyén, illetve a tett következményeinek előfordulási helyén lévő bíróság között.
 6. Indítványok, melyek kizárólag a kiskorú gyermekek gondozásával, nevelésével kapcsolatosak, illetve az egyik szülőnek a másiktól- a kiskorú gyermek nevében- való tartásdíj behajtása, ha mindketten különböző bírósági körzetben laknak. Ezen esetekben az indítványozó választhat az alperes lakóhelyén, illetve a kiskorú tartózkodási helyén gyakorló bíró között.
b) Mikor vagyok köteles azt a bíróságot választani, amely az alperes lakóhelyével nem azonos (általános szabály által megállapított bíróság)

Következő rendeletek léte kötelezi az indítványozót azon bírósághoz fordulni, mely székhelye az alperes lakóhelyétől különböző. Ilyen esetekben nem érvényesül sem a kifejezett egyezség, sem a hallgatólagos egyezség:

Lap tetejeLap teteje

 1. Ingatlanokkal kapcsolódó tulajdoni (tényállási) vagy bérleti jogok és a telek jelleméből származó ügyek, amelyek bírálására a telek körzetében található jogi szervek alkalmasak.
 2. Öröklési jogokkal felmerülő ügyek, amelyekben az illetékesség adott az elhunyt utolsó lakóhelyével Spanyolországban, vagy ahol az elhunyt vagyonának többsége található. A helyszínt a felperes határozza meg.
 3. A perbeli cselekvőképtelen személy képviseletével és segítségével kapcsolatos ügyek, melyek bírálására e személy tartózkodási helyén található bíróság alkalmas.
 4. Az alapjogok polgári jogi védelme, melyeket a felperes lakóhelyén található bíróság bírál. Ha ez a lakóhely nem Spanyolországban található, a jogsértés tényhelyében lévő bíróság az illetékes.
 5. Motorjármű üzemeltetéséből fakadó károsodások és sérelmek behajtására az a bíróság illetékes, ahol a károsodás okozásának a helyszíne található.
 6. Ellenvetések a társadalmi szerződéseknél, melyekben a helyi illetékesség a vállalat székhelyéből jön fel.
 7. Eljárások kinyilvánítása a szerződéshez való nem csatolásról vagy az általános szerződési feltételek mellékletének érvénytelenítésére a felperes lakóhelyén érvényes törvény illetékes.
 8. Kihirdetési tárgyalások, az általános szerződési feltételek megszüntetésével és fellebbezésével kapcsolatos tárgyalások, ha az alperes nem rendelkezik kirendeltséggel vagy lakóhellyel Spanyolországban. E esetben a szerződés megkötésének helyszínén található bíróság az illetékes.
 9. E esetben az indítványozó lakóhelye illetékes. A fogyasztók vagy felhasználók közösségi érdekvédelméből vagy megtévesztéséből származó megszüntetési eljárások, ha az alperes nem rendelkezik kirendeltséggel vagy lakóhellyel Spanyolországban. Ez esetben az indítványozó lakóhelye az illetékes.
 10. Saját kötelezettségem teljesítésének tárgyalása a biztosító társasággal szemben, amely nekem részletre adott el ingó vagyont vagy vásárlását finanszírozta, vagy tett nyilvános ajánlatot ingó vagyonra vagy szolgáltatásra, melyet elfogadtam. Ilyen esetekben a felperes lakóhelyén található bíróságok az illetékesek
 11. Kérelem a csődeljárás kezdeményezésére, tárgyalására azon szervezet székhelyén lévő bíróság illetékes, amely engedélyezte a végrehajtást.
 12. A szétválasztásra (az életközösség megszüntetése), a házasság érvénytelenítésére vagy házasság felbontására, melyekben a házastársak lakóhelyén található elsőfokú bíróság az illetékes. Abban az esetben, ha ez nem létezik, akkor a házasok utolsó közös lakóhelyén vagy a másik házastárs tartózkodási helyén található bíróság az illetékes. Ha e helyekből egyik sem létezik, az én lakóhelyemben található bíró az illetékes. Ha az indítványt közös megegyezés útján nyújtják be, a házasok utolsó közös lakóhelyén vagy bármelyik házastárs lakóhelyén található bíróság az illetékes. (Lásd “ Divorcio – España ”) (“Házasság felbontása – Spanyolország”)
 13. Indítványok, amelyek kizárólag a kiskorú gyermekek gondozásával, nevelésével vagy a tartásdíjnak - az egyik szülőnek a másiktól való behajtása a kiskorú gyermek nevében kapcsolatosak . Ilyen esetben a szülők utolsó közös lakóhelyén található bíróság az illetékes. Abban az esetben, ha különböző bírósági körzetekben tartózkodási hellyel rendelkeznek, az indítványozó választhat az alperes lakóhelyén vagy a kiskorú gyermek tartózkodási helyén található bíró között.
c) Lehetséges-e olyan bírósághoz fordulni, amely normális körülmények között nem lenne illetékes?

Általános szabály, hogy a területi jog Spanyolországban meghosszabbítható. Ez azt jelenti, hogy a peres felek kifejezett- vagy hallgatólagosan a meghatározott körzetben található bíróságnak alárendelhetik magukat, mindig, ha e bíróságok tárgyilagosnak számítanak.

Lap tetejeLap teteje

 • A kifejezett egyezség az érdekelt felek kifejezett megegyezésnek való kifejezése a pontos körzet meghatározásával, amely bíróságának a felek alárendelik magukat.
 • Hallgatólagos szándéknyilatkozat az: 
  1. az alperes a meghatározott körzetben a bíróságon megjelenik, és keresetet nyújt be vagy kérvényt, terjeszt elő, amit szükséges az ügy tárgyalásánál az illetékes bíróságra
  2. a felperes hallgatólagos egyezségnek számit, ha a bíróság előtt való megjelenés után olyan lépéseket tesz, amelyek nem vezetnek ellenvetés benyújtására.

Azonban:

 • Adhéziós (fogyasztói) szerződésekben illetve olyan szerződésekben, amelyek az egyik fél által megszabott általános feltételeket tartalmazzák, vagy a fogyasztókkal illetve a felhasználókkal megkötött szerződéseknél nem érvényesülhet a kifejezett egyezség, bár a hallgatólagos egyezség lehetséges.
 • olyan indítványokban, amelyekben a helyi illetékesség törvényileg van megállapítva, nem érvényesül semmiféle egyezség.
 • nyilvános tárgyalásban, döntendő jogvitákban nem érvényesül semmiféle egyezségi forma.

C. Ha a szak jogi bíróság az illetékes, hogyan tudom megállapítani, hogy ezen melyik bíróságok közül melyik illetékes az én jogvitámban?

Szak jogi bíróságként Spanyolországban idézni kell:

 • Családi bíróságok, melyek elsőfokú bíróságok, és a területeken, ahol tevékenységüket végrehajtják (általánosságban nagy létszámú lakossággal rendelkező területeken), kizárólagosan ezen típusú pereket bírálják, konkrétan:
  • szétválasztás, a házasság érvénytelenítés, házasság felbontási perek
  • szülői jog és kötelezettségek gyakorlásával kiskorú gyermekkel szemben kapcsolatos jogviták.

   Helyi illetékességük szabályai azonosak azokkal, melyek érvényesek az elsőfokú bíróságokra a Családi bírósághoz tartozó esetek megoldásánál, abból az okból kifolyólag, hogy a körzetben ilyen szak jogi bíróság nem található.

   Lap tetejeLap teteje

 • Szociális jogrenddel a Szociális bíróság (Juzgados de lo Social) van megbízva, amely a szociális jogból fakadó indítványokat tárgyalja, úgy az egyéni konfliktusokban a munkavállaló és a munkáltató között (munkaszerződéssel kapcsolatban), mint a kollektív szerződések esetében is, panaszok elbírálása a szociális biztosítás területén vagy az állammal szembeni viták, ha az a munkatörvényhozással kapcsolatban felelősségre vonható.

Az általános szabály a szolgáltatás végrehajtásának helyében vagy a felperes lakóhelyén található bíróságot tulajdonítja illetékesnek az alperes választásától függően.

 • Kereskedelmi bíróságok, amelyek 2004. szeptember elsején kezdik tevékenységüket, amelyek e jogi területen létrejövő viták szak jogi szervei.
  • Az említett bíróságok bírálják:
   • csőddel kapcsolatban létrejövő kérdések, tekintettel a vis atractiva-ra:
    1. Polgári tárgyalások vagyoni fölényben, amelyek az adós vagyona ellen járnak el, azon eljárások kivételével, amelyek a képesség-, örökbefogadás-, házasságkötés- és kiskorú gyermekekkel kapcsolatba vannak gyakorolva.
    2. Társadalmi eljárások, melyek tárgya a határidő lejárta (megszűnése), módosítás illetve kollektív elbocsátás a munkaszerződésekben, ha a munkáltató ellen csődeljárás folyik, továbbá elbocsátás vagy a határidő lejárta (megszűnése) a kereskedelmi képviseletről (a vezető állású munkavállalói) szóló szerződésben.
    3. Végrehajtás vagy megelőző intézkedések az adós tulajdonával és tulajdoni jogával ellen tekintet nélkül arra, melyik szerv rendelte el.
    4. Eljárások, melyek a vagyonfelügyelő, könyvvizsgálók, esetleg az audítor polgári jogi felelősségük követelésére irányulnak az adósnak a csődeljárás során okozott kárért
   • Keresetek, amelyek alapján eljárások folynak a következőkkel kapcsolatban:
    1. erkölcstelen verseny
    2. szellemi tulajdon és reklám
    3. tagsági és szövetkezeti jogok
    4. országos és nemzetközi fuvarozás
    5. tengeri jog
    6. általános szerződési feltételek
    7. a fenti ágazatokkal kapcsolatos döntőbíráskodá
  • E bíróságok helyi illetékessége járási (járási szinten). Csődeljárás lefolytatása irányit kérelem benyújtása és a csődeljárás vezetése azon kereskedelmi bíró illetékességébe tartozik, azon helyen az adós főérdekeinek székhelye található. Ha az adós ezen kívül lakóhellyel rendelkezik Spanyolországban, és ez a hely nem azonos az adós főérdekeinek székhelyével, a követelő hitelező választása szerint, szintén az a Kereskedelmi bíró illetékes, amely területén ez található.Azon esetben, ha az adós jogi személy, feltehető, hogy főérdekeinek központja a cég székhelyével azonos. E célokra érvénytelen lesz, ha a csődeljárási kérelem benyújtását megelőző hat hónap alatt lakóhelyváltozás történt.
 • A Védjegy bíróság elnevezést az Alicante-i kereskedelmi bíróságok fogják használni illetékesség gyakorlása alatt, kizárólagos formában mindazon perek elsőfokon való tárgyalásában, amelyek az 1993. december 20-i, Európai Unió Tanács 40/94-es számú rendelete a Védjegyekről és a 2001. december 12-i, Európai Unió Tanács 6/2002-es számú rendelete a Használati és ipari minták, alapján jönnek létre.

  E jogviták elbírálására az említett bíróság illetékessége az egész országra kiterjed

 • Amik a Kereskedelmi bíróságok nem kezdik meg működésüket, a hozzátartozó perek illetéségüknek hatásköre átruházódik az elsőfokú bíróságokra a mai naphoz érvényes feltételekkel.
 • A törvény engedélyezi,hogy olyan helyen, ahol több azonos típusú bíróság működik, a Bírói Tanács (Consejo General del Poder Judicial) jóváhagyhatja, hogy a szak jogi bíróságok kívül néhány ezen bírók közül átvehessék kizárólagos megoldását bizonyos esetek csoportját vagy magát a csődeljárás lefolytatását az illetékes jogrend szerint, amelyekben érintettek.

  Ez a lehetőség több községre való tekintettel alakult ki, különösen perbeli cselekvőképtelen személlyel kapcsolatban és jogügylet nyomás általi végrehajtása szellemi károsodásból kifolyólag.

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Spanyolország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 01-02-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság