Europos Komisija > ETIT > Teismų jurisdikcija > Malta

Naujausia redakcija: 24-07-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismų jurisdikcija - Malta

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


Jeigu norite pradėti procesinius veiksmus civilinėse arba komercinėse bylose, turite nustatyti, kuris teismas turi kompetenciją nagrinėti Jūsų bylą, arba, kitaip tariant, turi jurisdikciją. Jeigu kreipiatės ne į tinkamą teismą arba kyla ginčas jurisdikcijos klausimu, rizikuojate iš esmės užvilkinti teismo procesą arba Jūsų byla dėl netinkamos jurisdikcijos netgi gali būti nutraukta. 

TURINIO LENTELE

A. Ar turėčiau kreiptis į paprastą civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą? A.
B. Kai jurisdikciją turi paprasti civilinių bylų teismai, kaip sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis? B.
I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų paprastų civilinių bylų teismų ir, jeigu yra, kuris turi kompetenciją mano byloje? I.
II. Teritorinė jurisdikcija (Ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją mano byloje?) II.
1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė 1.
2. Pagrindinės taisyklės išimtys 2.
a) Kada galiu rinktis teismo atsakovo gyvenamosios vietos (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę), arba kitą teismą? a)
b) Kada turiu rinktis ne tą teismą, kuris yra atsakovo gyvenamojoje vietoje (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę)? b)
c) Ar gali šalys pačios priskirti jurisdikciją teismui, kuris priešingu atveju nebūtų turėjęs kompetencijos? c)
C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis? C.

 

A. Ar turėčiau kreiptis į paprastą civilinių bylų teismą, ar į specializuotą teismą?

Absoliuti civilinių ir komercinių bylų dauguma tenka paprastų civilinių bylų teismų jurisdikcijai, komercinių teismų nėra. Specializuotų teismų yra tik keletas, įskaitant teismus, nagrinėjančius:

 • gamybinius santykius (Darbo specialiosios jurisdikcijos teismas) – nagrinėja bylas, susijusias su nesąžiningu atleidimu iš darbo ir su diskriminavimu arba kitokia neteisėta elgsena darbo vietoje.
 • nuomos klausimus (Nuomos reguliavimo valdyba) – nagrinėja bylas, susijusias su nuomos sąlygų pokyčiu, įskaitant nuomos mokesčio padidėjimą ir nuomos nutraukimą. Šios bylos turi būti susijusios su nuomos sutartimis, sudarytomis iki 1995 m. birželio 1 d.
 • žemės konfiskavimo klausimus (Žemės arbitražo valdyba) – nagrinėja bylas, susijusias su eksproprijuotos žemės klasifikavimu ir savininkui mokėtinos kompensacijos suma.

Visi šie specializuoti teismai posėdžiauja Valetoje, tame pačiame pastate, kuriame yra įsikūrę paprasti teismai.

B. Kai jurisdikciją turi paprasti civilinių bylų teismai, kaip sužinoti, į kurį iš jų turėčiau kreiptis?

I. Ar yra skirtumas tarp žemesniųjų ir aukštesniųjų paprastų civilinių bylų teismų ir, jeigu yra, kuris turi kompetenciją mano byloje?

Paprasti teismai skiriasi pagal nagrinėjamų ieškinių vertę.

 • Nedidelių ieškinių specializuotas teismas nagrinėja bylas, kuriose numatyta suma neviršija 1 500 Maltos lirų. – Žr. apžvalgą apie mokėjimo procedūrų tvarką.
 • Magistratų teismas nagrinėja bylas, kuriose numatyta suma yra nuo 1 501 iki 5 000 Maltos lirų.
 • Visus kitus ieškinius gali nagrinėti pirmieji civilinio teismo rūmai (aukštesnysis teismas). Šis teismas taip pat nagrinėja ieškinius, susijusius su nekilnojamojo turto nuosavybe ir šiam turtui skirtomis prievolėmis.
 • Pirmieji civilinio teismo rūmai pagal savo savanorišką jurisdikciją nagrinėja neginčijamus klausimus, pavyzdžiui, vokų su slaptais testamentais atplėšimas, globėjo pareigos, įvaikinimas. Civilinio teismo pirmųjų rūmų šeimos skyrius nagrinėja bet kokius su šeima susijusius ieškinius, įskaitant gyvenimą skyrium, santuokų panaikinimą, tėvystės nustatymą ir išlaikymą.

Visi šie teismai yra pirmosios instancijos teismai ir jie visi yra paprasti teismai. Todėl šių teismų sprendimus galima apskųsti Apeliaciniam teismui. Kai skundžiami nedidelių ieškinių teismo arba magistratų teismo sprendimai, apeliacinis skundas pateikiamas Apeliaciniam teismui jo žemesniojo teismo jurisdikcijoje (pirmininkauja vienas teisėjas). Jei skundžiami civilinio teismo pirmųjų rūmų sprendimai, apeliacinis skundas Apeliaciniam teismui pateikiamas jo aukštesniojo teismo jurisdikcijoje (pirmininkauja trys teisėjai).

viršųviršų

II. Teritorinė jurisdikcija (Ar miesto A, ar miesto B teismas turi jurisdikciją mano byloje?)

1. Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė

Pagrindinė teritorinės jurisdikcijos taisyklė yra atsakovo gyvenamoji vieta. Skirtingiems miestams skirtų teismų nėra. Tačiau nedidelių ieškinių teismas Gozo ir taip pat magistratų teismas (Gozo) turi jurisdikciją nagrinėti Gozo nuolat gyvenantiems atsakovams pareikštus ieškinius. Magistratų teismas (Gozo) turi dvigubą jurisdikciją, kaip žemesnysis teismas ir kaip aukštesnysis teismas. Pastaruoju atveju jis turi tokią pačią jurisdikciją kaip ir civilinio teismo pirmieji rūmai Maltoje. Maltoje ir Gozo teismų skiriamiesiems požymiams yra taikomos tos pačios taisyklės.

2. Pagrindinės taisyklės išimtys

Pirmiau paminėta pagrindinės taisyklės išimtis yra įsipareigojimas, kuris turi būti įgyvendintas konkrečioje saloje. Pavyzdžiui, jeigu atsakovas nuolat gyvena Gozo, bet įsipareigojimas, dėl kurio yra pareikštas ieškinys, turi būti įgyvendintas Maltoje, jurisdikciją turi Maltos teismai ir visos bylos yra iškeliamos Maltos teismuose, nepaisant to, kad atsakovas nuolat gyvena Gozo.

a) Kada galiu rinktis teismo atsakovo gyvenamosios vietos (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę), arba kitą teismą?

Maltos įstatymuose nustatytose teritorinės jurisdikcijos taisyklėse galimybė šalims rinktis teismą nenumatyta.

b) Kada turiu rinktis ne tą teismą, kuris yra atsakovo gyvenamojoje vietoje (teismas nustatytas taikant pagrindinę taisyklę)?

Jeigu įsipareigojimas yra vykdytinas konkrečioje saloje.

c) Ar gali šalys pačios priskirti jurisdikciją teismui, kuris priešingu atveju nebūtų turėjęs kompetencijos?

Tai numatančios teisinės nuostatos nėra.

C. Kai jurisdikciją turi specializuoti teismai, kaip sužinoti, į kurį turėčiau kreiptis?

Paprastai specializuotų teismų jurisdikcija apibrėžta jų steigimo dokumentuose ir ji priklauso nuo bylos dalyko.

Papildoma informacija

 • http://www.justice.gov.mt English

« Teismų jurisdikcija - Bendro pobūdžio informacija | Malta - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 24-07-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė