Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Málta

Utolsó frissítés: 24-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Málta

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Ha valaki polgári vagy kereskedelmi ügyekben jogi eljárást kíván indítani, meg kell határoznia az adott esetben eljárni illetékes vagy más szavakkal, joghatósággal rendelkező bíróságot. Ha nem megfelelő bírósághoz fordul vagy ha joghatósági vita merül fel, az illető az eljárás jelentős késedelmét kockáztatja, sőt akár az eset elutasítását is, illetékesség hiánya miatt. 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Rendes polgári bírósághoz vagy szakosított bírósághoz kell fordulni? A.
B. Rendes polgári bíróságok joghatósága esetén honnan lehet megtudni, hogy melyikhez kell fordulni? B.
I. Van-e különbség az alacsonyabb és magasabb rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel adott esetben? I.
II. Területi illetékesség (A vagy B város bírósága illetékes adott esetben?) II.
1. A területi illetékesség alapvető szabálya 1.
2. Az alapvető szabály alóli kivételek 2.
a) Mikor lehet választani az alperes lakóhelye szerinti bíróság (az alapvető szabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között? a)
b) Mikor lehet az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól eltérő bíróságot (az alapvető szabály alkalmazásával meghatározott bíróság) választani? b)
c) Illetékesnek választhatnak-e a felek egy máskülönben nem illetékes bíróságot c)
C. Szakosított bíróságok joghatósága esetén honnan lehet megtudni, hogy melyikhez kell fordulni? C.

 

A. Rendes polgári bírósághoz vagy szakosított bírósághoz kell fordulni?

A polgári és kereskedelmi ügyek abszolút többsége rendes polgári bíróságok joghatósága alá tartozik, nincsenek kereskedelmi bíróságok. Csak néhány szakosított bíróság létezik, többek között az alábbi területeken:

 • munkaügy (munkaügyi bíróság) – munkaviszony jogellenes megszüntetésével és megkülönböztető vagy egyéb jogellenes munkahelyi bánásmóddal kapcsolatos esetekkel foglalkozik.
 • bérlet (bérleti szabályozási tanács) – a bérleti feltételeknek a bérleti díj emelkedését és a bérlet megszüntetését is magában foglaló változásával kapcsolatos esetekkel foglalkozik. Ezeknek az eseteknek 1995. június 1-jét megelőzően kötött bérleti megállapodásokra kell vonatkozniuk.
 • földkisajátítás (földkisajátítási tanács) – a kisajátított föld osztályozásával és a tulajdonos kártalanításának összegével foglalkozik.

Valamennyi felsorolt bíróság Vallettában ülésezik, a rendes bíróságok épületében.

B. Rendes polgári bíróságok joghatósága esetén honnan lehet megtudni, hogy melyikhez kell fordulni?

I. Van-e különbség az alacsonyabb és magasabb rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik rendelkezik hatáskörrel adott esetben?

A perértéktől függően különbség van a rendes bíróságok között.

 • A kis perértékű keresetekkel foglalkozó bíróság 1500 Lm összeghatárig terjedő ügyekkel foglalkozik.– Lásd a fizetési eljárásokra vonatkozó végzéssel kapcsolatos adatlapot.
 • A magisztrátusi bíróság 1501 és 5000 Lm összeghatár közötti ügyekkel foglalkozik.
 • Valamennyi további keresettel az elsőfokú városi polgári bíróság (legfelsőbb bíróság) foglalkozik. Ez a bíróság foglalkozik ingatlanok tulajdonjogára és azok terheire vonatkozó keresetekkel.
 • Az elsőfokú városi polgári bíróság választottbíróságként foglalkozik nem vitás ügyekkel, vagyis titkos végrendeletek felbontásával, gondnoksággal, örökbefogadással. Az elsőfokú városi polgári bíróság családjogi szekciója foglalkozik valamennyi családjogi tárgyú keresettel, ideértve a különélést, a házasságok semmissé nyilvánítását, az apaság megállapítását és az eltartást.

Valamennyi felsorolt bíróság elsőfokú bíróság, és valamennyi rendes bíróság. Ezért ezen bíróságok ítéleteinek megfellebbezése a fellebbviteli bíróságnál nyújtható be. A kis perértékű keresetekkel foglalkozó bíróságtól vagy a magisztrátusi bíróságtól származó fellebbezéseket az alsó joghatóságban eljáró (egyesbíróból álló) fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani. Az elsőfokú városi polgári bíróságtól származó ügyekben a fellebbezést a felső joghatóságban eljáró (három bíróból álló) fellebbviteli bírósághoz kell benyújtani.

Lap tetejeLap teteje

II. Területi illetékesség (A vagy B város bírósága illetékes adott esetben?)

1. A területi illetékesség alapvető szabálya

A területi illetékességet alapvetően az alperes lakóhelye határozza meg. Nincsenek egyes városokhoz tartozó bíróságok. Azonban a gozói, kis perértékű keresetekkel foglalkozó bíróság, továbbá a magisztrátusi bíróság (Gozo) illetékes a Gozóban lakóhellyel rendelkező alperesekkel szembeni keresetek tekintetében. A magisztrátusi bíróság (Gozo) kettős joghatósággal rendelkezik, alsó és felső szintű bíróságként. Az utóbbi esetben joghatósága ugyanaz, mint a máltai elsőfokú városi polgári bíróságé. A bíróságok közötti különbségtétel tekintetében Máltában és Gozóban ugyanazon szabályok alkalmazandók.

2. Az alapvető szabály alóli kivételek

A fenti alapvető szabály alól kivétel az, amikor egy bizonyos szigeten kell teljesíteni egy kötelezettséget. Például ha az alperes Gozón lakik, de a kereset tárgyát képező kötelezettséget Máltán kell teljesíteni, a máltai hatóságok illetékesek, és valamennyi bírósági keresetet a máltai bíróságok előtt kell benyújtani annak ellenére, hogy az alperes gozói lakos.

a) Mikor lehet választani az alperes lakóhelye szerinti bíróság (az alapvető szabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és egy másik bíróság között?

A máltai jogszabályok szerint a területi illetékességi szabályok nem rendelkeznek a bíróság megválasztásáról a felek között.

b) Mikor lehet az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól eltérő bíróságot (az alapvető szabály alkalmazásával meghatározott bíróság) választani?

Ha a kötelezettség egy bizonyos szigeten teljesítendő.

c) Illetékesnek választhatnak-e a felek egy máskülönben nem illetékes bíróságot

Nincs ezt lehetővé tevő jogi rendelkezés.

C. Szakosított bíróságok joghatósága esetén honnan lehet megtudni, hogy melyikhez kell fordulni?

Rendesen a szakosított bíróságok joghatóságát az azokat létrehozó jogszabályok határozzák meg, és ez az eset tárgyától függ.

További információk

 • http://www.justice.gov.mt English

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Málta - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 24-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság