Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Írország

Utolsó frissítés: 21-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Írország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Ha polgári vagy kereskedelmi ügyekben bírósági eljárást kíván indítani, be kell azonosítania azt a bíróságot, amely hatáskörrel vagy más szóval illetékességgel rendelkezik ügyében. Ha nem a megfelelő bírósághoz fordul vagy az illetékesség kérdésében vita van, ezzel az eljárás jelentős késedelmét, vagy ügyének az illetékesség hiánya miatti elutasítását kockáztatja. 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Rendes polgári bírósághoz vagy szakosodott bírósághoz kell fordulnom? A.
B. Amennyiben a rendes polgári bíróságok illetékesek, hogyan tudhatom meg, melyik bírósághoz kell fordulnom? B.
I. Van-e megkülönböztetés az alsóbb és felsőbb szintű rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik illetékes az ügyemben? I.
II. Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága illetékes-e az ügyemben?) II.
1. A területi illetékesség főszabálya 1.
2. Kivételek a főszabály alól 2.
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelyén lévő bíróság (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és más bíróság között? a)
b) Mikor kell az alperes lakóhelyén lévő bíróságtól (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom? b)
c) Kiköthetik-e felek egy olyan bíróság illetékességét, amelyik egyébként nem lenne illetékes? c)
C. Amennyiben szakosodott bíróságok illetékesek, hogyan tudhatom meg, melyik bírósághoz kell fordulnom? C.

 

A. Rendes polgári bírósághoz vagy szakosodott bírósághoz kell fordulnom?

Írországban a polgári bíróságok illetékesek a magánszemélyek, szervezetek vagy az állam közötti jogviták elbírálására. A jogvita tárgya bármi lehet, az autóbalesetben okozott sérüléstől egészen egy vitatott vállalati részesedésszerzésig. Polgári ügyekben a felperes az alperest az okozott kár megtérítéséért perli. A megtérítés rendszerint a kár pénzbeni megfizetését jelenti.

A District, Circuit és a High Court valamennyien elsőfokú bíróságok. A Supreme Court kizárólag fellebbviteli hatáskörrel rendelkezik, az alkotmánnyal kapcsolatos egyes ügyek kivételével.

A District és Circuit Courtok helyi és korlátozott hatáskörű bíróságok, azaz csak olyan ügyekkel foglalkozhatnak, amelyek értéke nem nagyobb egy meghatározott határértéknél, és amelyekben a felek lakóhelye vagy üzletvitelük helye egy meghatározott földrajzi helyen van, vagy amelyekben a szerződés meghatározott helyen jött létre. A District Court határozatai elleni fellebbezéseket a Circuit Court, a Circuit Court határozatai ellenieket pedig a High Court bírálja el. .

A Kisértékű Ügyek Bírósága a District Court része, amely az 1.296,74 eurót meg nem haladó követelt összegű, fogyasztókkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Ezt az eljárást esetenként nem lehet használni üzleti vállalkozások egymás közötti jogvitáiban.

A District Court tárgyalja azon ügyeket, amelyekben a követelés értéke nem haladja meg a 6.348,69 eurót. A Circuit Court foglalkozik a 38.092,14 eurót nem meghaladó követelésekkel. E bíróság illetékes a családi jogi ügyekre is, beleértve a válást, bírósági különválást és házasság érvénytelenítését. A High Court az 38.092,14 eurót meghaladó követeléseket tárgyalja.

Lap tetejeLap teteje

A munkajogi vonatkozású követelésekre a Foglalkoztatási Fellebbviteli Bíróság (The Employment Appeals Tribunal) illetékes, amely független testület. A foglalkoztatási jogokkal kapcsolatos jogviták széleskörét tárgyalja. Meghatározott esetekben bármelyik fél fellebbezhet a Circuit Courthoz, a bíróság döntésétől számított 6 héten belül. Ha a Circuit Courthoz fellebbezést nem nyújtottak be, és a munkaadó nem hajtja végre a határozatot, a munkavállaló nevében a vállalkozási, kereskedelmi és munkaügyi indíthat eljárást a Circuit Court előtt. A bíróság határozata ellen bármelyik fél fellebbezhet a High Courthoz, de csak jogkérdésben.

B. Amennyiben a rendes polgári bíróságok illetékesek, hogyan tudhatom meg, melyik bírósághoz kell fordulnom?

I. Van-e megkülönböztetés az alsóbb és felsőbb szintű rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik illetékes az ügyemben?

Az elsőfokon igénybevehető bíróságot a követelés jellege (szerződéses, szerződésen kívüli károkozás stb.) és értéke (lásd fent) határozza meg.

A District Courtok céljaira az országot 23 kerületre (district) osztották, mindegyikhez állandó jelleggel kijelöltek egy bírót, a két legnagyobb város – Dublin és Cork – kivételével, ahol az ügyek nagyobb mennyisége számos bíró állandó kijelölését igényli. A Circuit Courtok céljaira az országot nyolc körzetre (circuit) osztották. Egy körzeti bírót jelöltek ki mindegyik körzethez, Dublin és Cork körzet kivételével, amelyekben a nagyobb munkateher miatt nagyobb számú bíró tevékenykedik. Egy High Court működik, dublini székhellyel.

Lap tetejeLap teteje

A District Courtok illetékesek a szerződéses, egyes szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos, bérleti-adásvételi (lízing) és hitelezési-eladási (részletvétel) megállapodással kapcsolatos ügyekben, bérlettel kapcsolatos ügyekben, mint például a bérleti díj nem fizetése miatti kiürítés, vagy a bérlő dolgainak jogellenes visszatartása miatti esetekben.

A District Court egy sor jogkörrel rendelkezik bármely bíróság tartozás megfizetésére kötelező határozatának végrehajtására, engedélyezésre (például az alkoholos italok eladására vonatkozó engedély), gyermekek elhelyezésére és tartására.

A Circuit Court illetékes a szerződéses és szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos ügyekre, hagyatéki végrehajtási és ingatlan kezelésével kapcsolatos, méltányossági (ha nincs konkrét jogszabályi alapja az ügynek), lízing vagy részletvételi ügyekben kiürítési vagy bérleti szerződés megújítása iránti megállapodásokra, ha a követelés értéke a 38.092,14 euró értékhatáron belül marad.

A Circuit Court illetékes a családjogi eljárásokban (beleértve a bírósági különválást, házasság felbontását és érvénytelenítését, és a District Court határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálását) és fellebbviteli hatásköre van a döntőbíróságok által a bérleti jogszabályok alapján a földbérleti (ha a föld és a felépítmény tulajdonosa eltérő) díjjal kapcsolatos jogvitákban.

A Circuit Court előtt a bíró a polgári ügyeket esküdtszék nélküli ülésben tárgyalja. A District Courttól érkező fellebbezések alapján a bíróság a fellebbezést az ügy újratárgyalásával intézheti el, és ekkor a Circuit Court határozata végleges és tovább már nem fellebbezhető.

Lap tetejeLap teteje

Az alkotmány alapján a High Court teljes eredeti hatáskörrel rendelkezik valamennyi tény és jogkérdésben. Ez annyit jelent, hogy minden olyan polgári ügyben illetékes, amelyben az alperes lakóhelye az országon belül van, ha az állított szerződést az országban kötötték meg, ha az állítólagos károkozás az országon belül történt, vagy ha az eljárás tárgyát képező ingatlan az országon belül helyezkedik el. A High Court tárgyalja a Circuit Court határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket, és ellenőrzési hatáskört gyakorol a District Court és más, alacsonyabb szintű döntőbíróságok felett. A Supreme Court tárgyalja a High Court határozatai ellen benyújtott fellebbezéseket. A fellebbezés elintézése nem az ügy újratárgyalása útján történik, hanem az elsőfokon előterjesztett bizonyítékok és jogi érvelés átvételével történik.

II. Területi illetékesség („A” vagy „B” város bírósága illetékes-e az ügyemben?)

1. A területi illetékesség főszabálya

A polgári ügyekben illetékes Districtet vagy Circuit-ot az a földrajzi hely határozza meg, ahol az alperes vagy az alperesek egyikének lakóhelye, üzletvitelének helye van, vagy pedig a felperes választása. A legtöbb szerződéssel kapcsolatos ügyben a megfelelő District vagy Circuit az, ahol a szerződést megkötötték, kártérítési ügyekben – ahol a károkozás történt, bérleti vagy ingatlanra vonatkozó joggal kapcsolatos ügyekben – ahol az ilyen eljárások tárgyát képező ingatlan vagy föld fekszik.

2. Kivételek a főszabály alól
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelyén lévő bíróság (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és más bíróság között?

Nem alkalmazandó

b) Mikor kell az alperes lakóhelyén lévő bíróságtól (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

Nem alkalmazandó

c) Kiköthetik-e felek egy olyan bíróság illetékességét, amelyik egyébként nem lenne illetékes?

Nem alkalmazandó

C. Amennyiben szakosodott bíróságok illetékesek, hogyan tudhatom meg, melyik bírósághoz kell fordulnom?

Nem alkalmazandó

További információk

 • Bírósági Szolgálat -Írország English
 • Ügyvédi Kamarák Tanácsa English
 • Információk közszolgáltatásokról English 

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Írország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 21-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság