Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége

Utolsó frissítés: 10-12-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Már megkezdtük a szöveg frissítését. Az aktualizált tartalom az európai igazságügyi portálon lesz elérhető.


Melyik bíróság illetékes a per vonatkozásában?

Ha bírósági eljárást kíván indítani, meg kell állapítania, hogy melyik bíróság rendelkezik illetékességgel - más szóval joghatósággal - az ügyben. Ha a nem megfelelő bírósághoz fordul vagy ha a joghatóság kérdése vitatott, az eljárás jelentős késedelmét kockáztathatja, sőt azt, hogy ügyét esetleg - joghatóság hiányában - el is utasíthatják.

Képzeljen el egy olyan helyzetet, amikor saját országában vagy külföldön jogvitába keveredik egy társasággal, szakemberrel, a munkáltatójával, egy családtagjával, vagy valaki mással. Ha meghiúsulnak a jogvita békés rendezésére tett erőfeszítések, keresetet kívánhat benyújtani a másik féllel szemben. Honnan lehet azonban tudni, hogy melyik bírósághoz kell fordulni? Az alperesek lakóhelye szerinti bírósághoz? A szerződéses kötelem teljesítésének helye szerinti bírósághoz? A joghatósággal kapcsolatos szabályok függnek a kérdéses követelés (szerződés, kártérítés) jellegétől?

Valamennyi tagállam különféle joghatósági szabályokkal rendelkezik, amelyek meghatározzák a területükön lévő bíróságok közötti hatáskörmegosztást. Az egyes tagállami zászlókra kattintva hasznos információkat talál a polgári és kereskedelmi jog területén az abban az országban a joghatóság tekintetében alkalmazandó jogszabályokra vonatkozóan.

Abban az esetben ha egy bírósági ügy nemzetközi vetületű, és például különböző tagállamokban lakóhellyel rendelkező felek az érintettek, egy 2000-ben elfogadott európai rendeletben megállapított szabályok állapítják meg, hogy melyik tagállam bíróságai rendelkeznek joghatósággal. További információkért kattintson a „Közösségi jog” ikonra!

Létezik továbbá egy - 1988-ban kötött - nemzetközi egyezmény is, amely az Európai Unió tagállamai és az egyezményben részes harmadik országok közötti ügyekben irányadó a joghatóságra. Az ezen egyezmény hatályán kívül - az Európai Unió egy tagállama és egy harmadik ország részvételével - zajló, nemzetközi vetületű ügyekben a joghatósággal gyakran az ezen államok között létrejött nemzetközi szerződések foglalkoznak. További információkért kattintson a „Nemzetközi jog” ikonra!

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 10-12-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság