Europa-Kommissionen > ERN > Retternes kompetence

Seneste opdatering : 29-07-2004
Printervenlig version Føj til favoritter

Retternes kompetence - Generelle oplysninger

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Hvilken ret skal tage sig af Deres retssag?

Hvis De vil anlægge sag, må De undersøge, hvilken ret der har kompetence med hensyn til Deres sag eller, med andre ord, har jurisdiktion. Anlægger De sag for den forkerte ret, eller opstår der strid om jurisdiktionsspørgsmålet, risikerer De, at Deres sag forsinkes betydeligt eller endog afvises på grund af rettens manglende kompetence.

Forestil Dem, at De har en uoverensstemmelse med en virksomhed, forretningsdrivende, Deres arbejdsgiver, et familiemedlem eller andre i Deres hjemland eller i udlandet. Deres bestræbelser på at bilægge sagen i mindelighed er slået fejl, og De vil derfor føre sag mod den anden part. Men hvordan finder De ud af, for hvilken ret De skal føre sagen? Er det retten på sagsøgtes bopælssted, som er kompetent? Eller retten på det sted, hvor kontraktforpligtelsen skulle opfyldes? Afhænger kompetencen af kravets art (kontraktligt, skadeserstatning)?


Alle medlemsstater har forskellige jurisdiktionsregler, der bestemmer, hvilke retter der er kompetente på deres område. Klik på flaget for en medlemsstat for at få oplysning om lovgivningen vedrørende kompetencen i civil- og handelsretlige spørgsmål i det pågældende land.
Har Deres retssag en international dimension, og f.eks. involverer parter med bopæl i forskellige EU-medlemsstater, findes reglerne om, hvilken medlemsstats ret der har kompetence, i en EU-forordning, der blev vedtaget i 2000. For yderligere oplysninger klik venligst på ikonet "EU-ret".


Der findes også en international konvention, som blev indgået i 1988, om kompetencen i forbindelse med sager mellem EU-medlemsstaterne og nogle tredjelande, der har underskrevet konventionen. Læs mere derom ved at klikke på ikonet "International ret"

Seneste opdatering : 29-07-2004

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige