Европейска комисия > ЕСМ > Компетентност на съдилищата

Последна актуализация: 14-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Компетентност на съдилищата - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Кой е правилният съд за вашето съдебно дело?

Ако искате да заведете съдебно дело, трябва да определите съда, който е компетентен да разгледа вашия случай или, с други думи, има юрисдикция. Ако се обърнете към погрешен съд или възникне спор по въпроса за юрисдикцията, рискувате делото да се забави значително или дори случаят ви да бъде отхвърлен поради липса на юрисдикция.

Представете си ситуация, в която водите спор с фирма, специалист, работодател, член на вашето семейство или друго лице от вашата държава или от чужбина. Ако не успеете да разрешите спора по взаимно съгласие, имате право да заведете дело срещу другата страна. Но как да разберете към кой съд да се обърнете? Дали това е съдът по местоживеенето на ответника? Или съдът според мястото, където се изпълнява договорното задължение? Правилата на юрисдикцията зависят ли от предмета на спора (договор, щети)?

Всички държави-членки имат различни правила за юрисдикция, които определят разпределението на компетенцията между съдилищата на тяхната територия. Щракнете върху знамето на всяка от държавите-членки и ще наме­рите полезна информация за правните норми за установяване на юрисдикция в областта на гражданското и търговското право в тази държава.

Ако съдебното дело е от международен мащаб и включва например страни, живеещи в различни държави-членки, правилата, определящи съдилищата на коя държава-членка имат юрисдикция, се съдържат в Европейския регламент, приет през 2000 г. За да научите повече, щракнете върху иконата "Право на Общността".

Съществува и международна конвенция, подписана през 1988 г. и регулираща юрисдикцията между държавите-членки на Европейския съюз и някои държави извън ЕС, които са страни по конвенцията. Извън обхвата на тази конвенция, в случаи от международен мащаб, които се отнасят до държава-членка на Европейския съюз и държава извън ЕС, въпросите на юрисдикцията често са предмет на международни договори, сключени между тези държави. За да научите повече, щракнете върху иконата "Международно право".

НагореНагоре

Последна актуализация: 14-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство