Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Franciaország

Utolsó frissítés: 12-07-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Franciaország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Mielőtt bírósági eljárást indítana, célszerű megtudnia, hogy mely igazságszolgáltatási szervnek kell az ügyét megvizsgálnia, azaz melyik rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel ahhoz, hogy abban határozzon. Ha nem a megfelelő bírósághoz fordul, vagy hatásköri, illetve illetékességi probléma merül fel, fennáll a veszélye annak, hogy az eljárás jelentős késedelmet szenved, vagy az ügyét akár el is utasíthatják hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt. 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Rendes vagy szakosított bírósághoz kell fordulni ? A.
B. Ha a rendes bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, hogyan lehet eldönteni, hogy melyik illetékes az én ügyemben ? B.
I. Van különbségtétel az „alacsonyabb rendű” és a „magasabb rendű” elsőfokú polgári bíróságok között ? Ha igen, akkor melyik bíróság illetékes az ügyemben ? I.
II. Területi illetékesség (A vagy B város bírósága illetékes az ügyemben?) II.
1. A területi illetékesség általános szabálya 1.
2. Az általános szabály alóli kivételek 2.
a) Mikor választhatok az alperes lakhelye szerint illetékes bíróság (az általános szabály szerint meghatározott bíróság) és más bíróság között ? a)
b) Mikor vagyok köteles az alperes lakhelye szerint illetékes bíróság (az általános szabály szerint meghatározott bíróság) helyett másikat választani ? b)
c) Lehetséges az, hogy a felek egy olyan bíróságot jelölnek ki, amely egyébként nem lenne illetékes ? c)
C. Ha egy szakosított bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes a jogvitámban ? C.

 

A. Rendes vagy szakosított bírósághoz kell fordulni ?

A szakosított bíróságok a következők :

 • A kereskedelmi bíróság rendelkezik hatáskörrel a kereskedők közötti jogvitákban; a kereskedelmi aktusokra vonatkozó személyek közötti jogvitákban ; egy kereskedelmi társaság társulásai közötti jogvitákban és a kereskedelmi vállalkozások pénzügyi nehézségeivel kapcsolatos ügyekben (felszámolás és bíróság által kimondott szanálás....),
 • a társadalombiztosítási ügyek bírósága rendelkezik hatáskörrel azokban a jogvitákban, amelyeknél a társadalombiztosítási és a mezőgazdasági biztosítópénztárra vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat kell alkalmazni,
 • a munkaügyi bíróság rendelkezik hatáskörrel az egyedi munkaszerződésekből eredő valamennyi jogvitában,
 • a földbérlettel foglalkozó paritásos bíróság rendelkezik hatáskörrel a bérlők és a mezőgazdasági földtulajdonosok (haszonbér, részes bérlet...) közötti jogvitákban,
 • a cselekvőképtelenséggel foglalkozó bíróság rendelkezik hatáskörrel a rokkantság állapotára és mértékére, a tartós cselekvőképtelenség állapotára és a munkaképtelenségre vonatkozó vitákban,
 • a járadékokkal foglalkozó megyei bíróság rendelkezik hatáskörrel a hivatásos katonák nyugdíjjáradékával kapcsolatos jogvitákban.

B. Ha a rendes bíróságok rendelkeznek hatáskörrel, hogyan lehet eldönteni, hogy melyik illetékes az én ügyemben ?

I. Van különbségtétel az „alacsonyabb rendű” és a „magasabb rendű” elsőfokú polgári bíróságok között ? Ha igen, akkor melyik bíróság illetékes az ügyemben ?

Háromféle bíróság létezik: megyei bíróság, városi bíróság és „legközelebbi bíróság”.

Lap tetejeLap teteje

 • A „legközelebbi bíróságok” illetékesek eljárni a magánszemélyek keresetével indult, 1500 eurónál kisebb perértékű jogvitákban.
 • A városi bíróságok illetékesek eljárni a 7600 euró vagy annál kisebb perértékű jogvitákban, valamint értékhatárra való tekintet nélkül egyes olyan ügyekben, mint a fogyasztóvédelmi jog, a gyámság, a lakásbérlet.
 • A megyei bíróságok illetékesek eljárni minden olyan polgári perben, amely nem tartozik más bíróságok hatáskörébe, különösen családi ügyekben.

II. Területi illetékesség (A vagy B város bírósága illetékes az ügyemben?)

1. A területi illetékesség általános szabálya

Főszabály szerint az alperes lakhelye szerinti bíróság illetékes. Ezt a szabályt az alperes védelme indokolja, mivel feltételezhető, hogy könnyebb védekeznie a lakhelyéhez legközelebbi bíróság előtt.

Ha az alperes természetes személy, a lakhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes bíróság jár el. Jogi személy esetén (társaság, egyesület) ez a letelepedés helye, ami általában annak székhelye. Előfordulhat, hogy az ismert fő telephely nem azonos a székhellyel. Ebben az esetben lehetséges a fő telephely földrajzi helye szerinti bírósághoz fordulni. A több leányvállalattal rendelkező nagy társaságok esetében valamely leányvállalat földrajzi helye szerinti bírósághoz is lehet fordulni.

Lap tetejeLap teteje

2. Az általános szabály alóli kivételek
a) Mikor választhatok az alperes lakhelye szerint illetékes bíróság (az általános szabály szerint meghatározott bíróság) és más bíróság között ?
 • Szerződéses kötelezettségek esetében: a kérelmező akár az alperes lakhelye szerinti, akár a szerződés jellege alapján az áru szállításának hely vagy a szolgáltatásnyújtás helye szerinti bírósághoz fordulhat.
 • Szerződésen kívüli felelősség vagy polgári ügynek büntetőügy keretében történő folytatása esetén: a keresetet benyújthatják az alperes tartózkodási helye szerinti bírósághoz vagy ahhoz, amelynek területén a kárt elszenvedték, vagy ahol a károsító esemény bekövetkezett.
 • Ingatlanok esetében: a felperes az ingatlan helye szerinti bírósághoz fordulhat.
 • Tartásdíjak esetében : a felperes választhat az alperes lakhelye szerinti bíróság vagy a jogosult lakhelye szerinti bíróság, vagyis maga a felperes bírósága között.
b) Mikor vagyok köteles az alperes lakhelye szerint illetékes bíróság (az általános szabály szerint meghatározott bíróság) helyett másikat választani ?

Tartásdíjakra vagy házastársi tartásra vonatkozó perekben az a bíróság illetékes eljárni, ahol a jogosult házastárs tartózkodik vagy az a szülő, akit eltartóként a gyerekekkel kapcsolatos (nagykorúakat is ideértve) költségek terhelnek.

Házasság felbontása esetén: az a bíróság illetékes, amelynek területén a család tartózkodik. Ha a házastársaknak különböző lakhelye van, a gyermekek lakhelye szerinti bíróság illetékes. Ha a házastársaknak nincs gyermekük, akkor az alperes lakhelye szerinti bíróság az illetékes bíróság.

Lap tetejeLap teteje

Öröklés esetében az elhunyt utolsó lakhelye szerinti bíróság illetékes.

Haszonbérlet esetén az ingatlan fekvése szerinti bíróság illetékes.

c) Lehetséges az, hogy a felek egy olyan bíróságot jelölnek ki, amely egyébként nem lenne illetékes ? 
 • A szakosított bíróságok kizárólagos hatáskörrel rendelkeznek, és a hatáskör hiányát a bíróságnak hivatalból kell megállapítania. Az egyetlen lehetőség, amikor olyan bírósághoz lehet fordulni, amely egyébként nem rendelkezik hatáskörrel, a megyei és a városi bíróság között létezik olyan ügyekben, amelyekben nem rendelkeznek hatáskörrel.
 • Elvileg minden olyan szerződéses kikötés érvénytelen, amely eltérést mond ki a területi illetékesség szabályaihoz képest, vagy illetékesként jelöl ki valamely bíróságot, kivéve a két kereskedő közötti szerződéseknél, feltéve hogy ezt a kikötést nagyon nyilvánvalóan határozzák meg.

C. Ha egy szakosított bíróság rendelkezik hatáskörrel, hogyan állapíthatom meg, hogy melyik bíróság illetékes a jogvitámban ?

 • A kereskedelmi bíróság előtt : általában az alperes lakhelye szerinti bíróság az illetékes bíróság. Büntető ügyekben a károsító cselekmény helye szerinti bíróság illetékes vagy az, amelynek illetékességi területén a kárt elszenvedték.
 • A munkaügyi bíróság előtt: a munkavállaló mindig fordulhat a munkaszerződés megkötésének a helye szerinti bírósághoz. Az a munkaügyi bíróság illetékes, amelynek területén az a munkahely található, ahol a munkavállaló dolgozik. Ha a munkavégzés mindenféle intézményen kívül történik, akkor a munkavállaló lakhelye szerinti bírósághoz kell fordulni.
 • A földhaszonbérlettel foglalkozó paritásos bíróság : az a bíróság illetékes, amelynek területén az ingatlan található.
 • A társadalombiztosítási ügyekkel foglalkozó bíróság : elvileg az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a kedvezményezett vagy az érdekelt munkáltató lakhelye található, vagy az alperes szervezet székhelye olyan szervezetek közötti jogvitákban, amelyek székhelye különböző bíróságok illetékességi területén található.

További információk

 • A francia Igazságügyi Minisztérium français
 • Légifrance: francia jogi adatbázis français

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Franciaország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 12-07-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság