Európai Bizottság > EIH > Bíróságok hatásköre és illetékessége > Finnország

Utolsó frissítés: 03-08-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Bíróságok hatásköre és illetékessége - Finnország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


Emlékeztetjük az olvasót, hogy az alábbi bemutatás általános jellegű, és keresetindítás előtt mindig tanácsos ellenőrizni a bíróság illetékességét, például azon bíróság megkeresésével, amelyhez a keresetet be kívánják nyújtani. Nemzetközi rendeletek kivételeket állapíthatnak meg az alább leírtak alól (lásd például a 44/2001/EK tanácsi rendeletet). 

TARTALOMJEGYZÉK

A. Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz kell fordulnom? A.
B. Hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom, amennyiben a rendes polgári bíróságok illetékesek? B.
I. Van e megkülönböztetés az alsóbb és felsőbb szintű rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik illetékes az ügyemben? I.
II. Területi illetékesség (Rendelkezik-e „A” vagy „B” város bírósága illetékességgel az ügyemre?) II.
1. A területi illetékesség főszabálya 1.
2. Kivételek a főszabály alól 2.
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és más bíróság között? a)
b) Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom? b)
c) Kiköthetik-e felek egy olyan bíróság illetékességét, amelyik egyébként nem lenne illetékes? c)
C. Hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom, amennyiben különös hatáskörű bíróságok illetékesek? C.

 

A. Rendes polgári bírósághoz vagy különös hatáskörű bírósághoz kell fordulnom?

Finnországban a polgári kereseteket az általános hatáskörű bíróságok intézik. A különös hatáskörű bíróságok vagy fellebbviteli szakaszban járnak el, vagy a nem magánszemélyek által indított kereseteket intézik.

B. Hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom, amennyiben a rendes polgári bíróságok illetékesek?

I. Van e megkülönböztetés az alsóbb és felsőbb szintű rendes polgári bíróságok között, és ha igen, melyik illetékes az ügyemben?

Finnországban ilyen felosztás nem létezik.

II. Területi illetékesség (Rendelkezik-e „A” vagy „B” város bírósága illetékességgel az ügyemre?)

1. A területi illetékesség főszabálya

A főszabály szerint a keresetet az alperes lakóhelye szerinti alacsonyabb szintű, általános hatáskörű bíróságon kell megindítani. Ugyanez irányadó akkor is, ha az alperes jogi személy. A kereseteknek csak egy csekély kisebbségével foglalkoznak másutt.

2. Kivételek a főszabály alól
a) Mikor választhatok az alperes lakóhelye szerinti bíróság (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróság) és más bíróság között?

Erre a következő esetekben van lehetőség:

Lap tetejeLap teteje

 • Válásra vonatkozó kérelmet és válással kapcsolatos kereseteket általános szabályként az érdekelt felek bármelyikének lakóhelye szerinti bíróságon lehet benyújtani. Ugyanez a bíróság illetékes, ha ezzel összefüggésben a gyermek gondozásáról is dönteni kell.
 • Egyes szerződési jogi ügyekben a keresetet a főszabálytól eltérő módon is meg lehet indítani: például üzleti szerződés esetén a kereskedő vagy az üzletember ellen indított keresetként. Ilyen esetben a keresetet azon helység bírósága előtt lehet megindítani, ahol az üzleti tevékenységet folytatják. Hasonlóképpen a munkaszerződésen alapuló keresetet – az alperes lakóhelye szerinti bíróságon túlmenően – meg lehet indítani a szerződés megkötésének vagy a munkavégzésnek a helyén.
 • A fogyasztó a saját lakóhelye szerinti bíróságon is indíthat keresetet a kereskedő ellen.
 • Apaság megállapítása iránti keresetet azon a bíróságon indítják meg, amelynek bírósági kerületében az apaság meghatározásáért felelős gyermekjóléti tisztviselő irodáját üzemeltető önkormányzat található. Keresetet lehet indítani azon helység bíróságán is, ahol az anya, a gyermek vagy a gyermek gondnokának lakóhelye van, vagy ahol a gyermek megfogant. Az apaság megdöntése iránti keresetre azonban a gyermek lakóhelye szerinti bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
 • Bűncselekményen alapuló polgári jogi igény elintézhető azon a bíróságon is, amely a szóban forgó bűncselekmény tekintetében illetékes a büntetés kiszabására.
b) Mikor kell az alperes lakóhelye szerinti bíróságtól (azaz a főszabály alkalmazásával meghatározott bíróságtól) eltérő bíróságot választanom?

A kiskorú gyermek vonatkozásában fizetendő tartás iránt külön indított keresetet a gyermek feletti felügyeleti joggal rendelkező vagy a gyermek számára kijelölt gondnok lakóhelye szerinti önkormányzat bíróságán kell megindítani.

Lap tetejeLap teteje

Az ingatlannal, zár alá vétellel, örökséggel kapcsolatos ügyekre nem mindig az alperes (kérelmezett) lakóhelye szerinti bíróság illetékes. Ehelyett (például):

 • ingatlannal kapcsolatos ügyekben az ingatlan fekvése szerinti bíróság;
 • zár alá vétellel kapcsolatos ügyekben az a bíróság, amelynek bírósági kerületében a zár alá vételt végrehajtották;
 • örökség miatti jogvitát tartalmazó ügyekben az elhunyt utolsó lakóhelye szerinti bíróság.
c) Kiköthetik-e felek egy olyan bíróság illetékességét, amelyik egyébként nem lenne illetékes?

Polgári keresetben (de a nem peres polgári ügyekben nem) az érintett felek választhatnak a szokásosan illetékes bíróságtól (az alsó szintű bíróságtól) eltérő bíróságot is. Ez nem vonatkozik azonban az ingatlannal, zár alá vétellel, csőddel, örökséggel és gondnoksággal kapcsolatos kérdésekre vonatkozó ügyekre.

Ennek feltétele, hogy az érdekelt felek írásban állapodjanak meg az illetékes bíróságról (például egy mintaszerződésben). Az adott bíróságra vonatkozó rendelkezésen túl a szerződésnek meg kell határoznia azt az ügyet vagy jogviszonyt, amelyre a szerződés vonatkozik.

Ha a felperes nem az illetékes bíróságon indít keresetet, a bíróság ennek ellenére eljárhat, ha az alperes érdemi védekezését megelőzően ez ellen nem tiltakozott.

C. Hogyan tudhatom meg, hogy melyik bírósághoz kell fordulnom, amennyiben különös hatáskörű bíróságok illetékesek?

Finnországban – különleges körülményeket kivéve –nem működik peres ügyekre különös hatáskörű bírósági rendszer.

További információk

 • Bíróságok English - suomi - svenska

« Bíróságok hatásköre és illetékessége - Általános információk | Finnország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 03-08-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság