Europos Komisija > ETIT > Laikinosios ir apsaugos priemonės > Rumunija

Naujausia redakcija: 06-05-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Laikinosios ir apsaugos priemonės - Rumunija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kokių esama priemonių rūšių? 1.
2. Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti taikomos? 2.
2.1. Aprašykite procedūrą 2.1.
2.2. Aprašykite materialines sąlygas 2.2.
3. Koks tokių priemonių tikslas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos tokios priemonės? 3.1.
3.2. Koks tokių priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Kokia tokių priemonių galiojimo trukmė? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti priemonę? 4.

 

1. Kokių esama priemonių rūšių?

 • (Apibrėžkite priemonių rūšis)
 • (Pateikite taikomų priemonių sąrašą)

Apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, kurias teismas, atsižvelgdamas į skolininko turtą, taiko nagrinėdamas bylą arba vykdymo etape, kad užtikrintų teismo sprendimo vykdymą.

Apsaugos priemonės yra: areštas užtikrinimo tikslais, areštas padedant vykdyti teismo sprendimą ir daiktų, priklausančių atsakovui arba trečiajam asmeniui, areštas.

2. Kokiomis sąlygomis tokios priemonės gali būti taikomos?

2.1. Aprašykite procedūrą
 • (Ar visada būtina prašyti priimti teismo sprendimą, leidžiantį taikyti priemonę?)
 • (Kuris teismas turi jurisdikciją skirti tokias priemones?)
 • (Ar man turi atstovauti advokatas?)
 • (Kokį vaidmenį atlieka tarpininkai, pvz., valdžios institucijoms atstovaujantys įgaliotiniai arba teismo antstoliai?)
 • (Nurodykite šios rūšies priemonės išlaidas)
 • Apsaugos priemones gali taikyti tik pirmosios instancijos teismas, turintis jurisdikciją nagrinėti bylą, arba vietos, kurioje yra turtas, teismas.
 • Advokato pagalba šių specialių procedūrų metu nėra būtina, nes teisinė pagalba Rumunijoje nėra privaloma jokiame civilinės bylos nagrinėjimo etape.
 • Teismo nutartis dėl apsaugos priemonių vykdo teismo antstoliai, padedami Rumunijos policijos.
 • Vienintelės išlaidos - tai žyminiai mokesčiai, kurie pagal Įstatymo Nr. 146/1997 3 straipsnio e ir p punktus yra 10 RON (Rumunijos lėjų) už prašymus taikyti apsaugos priemonę, ir 388 RON - už prašymus dėl laivų ir orlaivių arešto. Kai kuriais atvejais prašoma garantija yra pusė nustatytos sumos.
2.2. Aprašykite materialines sąlygas
 • (Kokiais kriterijais remdamasis teismas pagrindžia sprendimą taikyti apsaugos priemonę?
 • Atsižvelgiant į skundą: ar byla turi būti nagrinėjama vadovaujantis rungimosi principu?
 • Atsižvelgiant į skolininką:
  • Ar yra kokių nors su skuba susijusių reikalavimų?
  • Ar reikalaujama įrodyti, kad sprendimas nebus vykdomas, nes skolininko turtas gali būti perleistas arba padalintas?)

Bylos nagrinėjimas yra būtina sąlyga norint taikyti areštą užtikrinimo tikslais arba daiktų, priklausančių atsakovui arba tretiesiems asmenims, areštą (Civilinio proceso kodekso 591 ir 597 straipsniai). Tačiau areštą padedant vykdyti sprendimą galima taikyti net jeigu byla nėra nagrinėjama (Civilinio proceso kodekso 599 straipsnis).

viršųviršų

Prašymo skubumas nėra būtina sąlyga. Tačiau kreditorius gali (bet to nereikalaujama) įrodyti, kad sprendimas nebus vykdomas dėl skolininko turto perleidimo arba padalijimo, o daiktų, priklausančių atsakovui ar trečiajam asmeniui, arešto atveju tai įmanoma, net jeigu kreditoriaus reikalavimas nėra vykdytinas. Tačiau turi būti pateikiama garantija.

3. Koks tokių priemonių tikslas ir pobūdis?

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomos tokios priemonės?
 • Banko sąskaitoms?
 • Kilnojamiesiems daiktams?
 • Registruotoms transporto priemonėms?
 • Nekilnojamiesiems daiktams?
 • Kitam turtui?
 • banko sąskaitoms taikomas daiktų, priklausančių atsakovui ar trečiajam asmeniui, areštas;
 • kilnojamiesiems daiktams taikomas areštas užtikrinimo tikslais;
 • registruotoms transporto priemonėms taikomas areštas užtikrinimo tikslais;
 • nekilnojamiesiems daiktams taikomas areštas užtikrinimo tikslais ir areštas padedant vykdyti teismo sprendimą;
 • nekilnojamiesiems daiktams, vertybiniams popieriams taikomas daiktų, priklausančių atsakovui arba trečiajam asmeniui, areštas.
3.2. Koks tokių priemonių poveikis?
 • Skolininko, kuris nesilaiko apsaugos priemonių, atžvilgiu:
  • Ar jis vis dar gali naudotis savo turtu?
  • Ar jam gali būti paskirta bauda?
 • Trečiųjų asmenų atžvilgiu:
  • Kokias pareigas turi bankas dėl informacijos atskleidimo ir sąskaitų arešto?
  • Kokios baudos skiriamos nesilaikant apsaugos priemonių?

Skolininkas, kuris nesilaiko nuostatų, susijusių su apsaugos priemonėmis, negali naudotis savo turtu esant paprastam areštui – priverstinio arešto rūšiai. Trečiųjų asmenų atžvilgiu nuostatos, pagal kurią skolininkui gali būti skiriama bauda, nėra. Bankams taikomas bendras konfidencialumo reikalavimas dėl duomenų, asmenų, banko veiklos ir t. t., konkrečiai nurodytų specialaus Vyriausybės nutarimo Nr. 99/2006 dėl kredito įstaigų ir kapitalo pakankamumo 111–116 straipsniuose.

viršųviršų

Baudos skiriamos tik jeigu pareiškėjas nesąžiningai gauna apsaugos priemonę, kuri sukelia žalos atsakovui. Atsakovas (skolininkas) dėl teismo sprendimo nesilaikymo gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

3.3. Kokia tokių priemonių galiojimo trukmė?
 • Ar terminas nustatytas įstatyme ar jis konkrečiai nurodomas teismo sprendime?
 • Ar priemonė galioja iki teismo sprendimo ar iki papildomos priemonės priėmimo?
 • Jeigu pradinė priemonė taikoma ex parte, ar yra nustatytas terminas nagrinėjimui inter partes surengti?

Teismo sprendime nustatomas terminas, pvz., kreditoriui pateikti garantiją, kitaip areštas pagal įstatymą nustoja galios.

Priemonė galioja, kol nepriimama nutartis panaikinti areštą, jeigu prašymas nepatenkinamas, sueina senatis arba jis pripažįstamas negaliojančiu. Jeigu prašymas patenkinamas, priemonė galioja tol, kol nutartis įvykdoma arba skolininkas pateikia pakankamas garantijas.

Jeigu teismo sprendimas dėl apsaugos priemonių buvo priimtas nedalyvaujant šalims, skundo atveju šalys turi atvykti prieš sprendimo priėmimą.

4. Ar yra galimybė apskųsti priemonę?

 • Kas gali ginčyti priemonę?
 • Į kurį teismą turėčiau kreiptis norėdamas apskųsti priemonę?
 • Koks yra skundų padavimo terminas?
 • Kokios yra skundo pasekmės?

Nepatenkinta šalis teismo sprendimą dėl apsaugos priemonių gali ginčyti tik paduodama skundą aukštesnės instancijos, nei sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrindų priėmęs, teismui.

Skundas turi būti paduodamas per 5 dienas nuo teismo sprendimo priėmimo (jeigu šalys buvo iškviestos atvykti į teismą) arba pranešimo apie jį (jeigu šalys neatvyko). Išnagrinėjus skundą apsaugos priemonė panaikinama arba paliekama galioti.

« Laikinosios ir apsaugos priemonės - Bendro pobūdžio informacija | Rumunija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-05-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė