Európai Bizottság > EIH > Ideiglenes és biztonsági intézkedések > Románia

Utolsó frissítés: 06-05-2009
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ideiglenes és biztonsági intézkedések - Románia

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Milyen különböző intézkedéstípusok léteznek? 1.
2. Milyen feltételek mellett rendelhetők el ezek az intézkedések? 2.
2.1. Kérjük, ismertesse az eljárást! 2.1.
2.2. Kérjük, ismertesse a lényegi feltételeket! 2.2.
3. Melyek az említett intézkedések tárgyai, és milyen természetűek? 3.
3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyak vonatkozásában lehet ilyen intézkedéseket elrendelni? 3.1.
3.2. Az említett intézkedéseknek milyen hatásai vannak? 3.2.
3.3. Az említett intézkedések mennyi ideig maradnak érvényben? 3.3.
4. Van-e fellebbezési lehetőség az intézkedés ellen? 4.

 

1. Milyen különböző intézkedéstípusok léteznek?

 • (Kérjük, határozza meg az intézkedéstípusokat!)
 • (Kérjük, sorolja fel a meglévő intézkedéseket!)

Az óvintézkedések a bíróság által az adós vagyontárgyai tekintetében vagy az eljárás során, illetve a végrehajtási szakaszban a bírósági határozat végrehajtásának biztosítása érdekében elrendelt eljárási intézkedések.

Az óvintézkedések a következők: elővigyázatossági lefoglalás és a valamely ítélet végrehajtását elősegítő lefoglalás, valamint az elővigyázatossági végrehajtás.

2. Milyen feltételek mellett rendelhetők el ezek az intézkedések?

2.1. Kérjük, ismertesse az eljárást!
 • (Az intézkedés engedélyezéséhez mindig szükséges-e bírósági ítéletet kérni?)
 • (Melyik bíróság illetékes ilyen intézkedések elrendelésére?)
 • (Kell-e ügyvéddel képviseltetnem magam?)
 • (Milyen szerepet töltenek be az olyan közvetítők, mint a hatóságokat képviselő tisztviselők vagy a bírósági végrehajtók?)
 • (Kérjük, tüntesse fel ennek az intézkedéstípusnak a költségeit!)
 • Óvintézkedéseket csak az ügy tárgyalására illetékes elsőfokú bíróság, vagy az a bíróság hozhat, amelynek illetékességi területén a vagyontárgy található.
 • Ezekben a különleges eljárásokban az ügyvédi segítség nem kötelező, mivel Romániában az ügyvédi segítség a polgári eljárásjog hatálya alá tartozó eljárások egyetlen szakaszában sem kötelező.
 • Az óvintézkedésekre vonatkozó bírósági határozatokat a román rendőrség segítségével végrehajtók hajtják végre.
 • Az egyedüli költséget a bélyegilleték jelenti, amely a 146/1997. sz. törvény 3. cikkének e) és p) pontjával összhangban az óvintézkedésekhez kapcsolódó kérelmek esetében 10 RON, a hajók és légi járművek lefoglalására irányuló kérelmek esetében pedig 388 RON. Bizonyos esetekben az előírt biztosíték a megállapított összeg fele.
2.2. Kérjük, ismertesse a lényegi feltételeket!
 • (A bíróság milyen kritériumokra alapozza a megelőző intézkedés kiadásáról szóló határozatát?
 • A panasz tekintetében: az eljárásnak kontradiktórius eljárásnak kell-e lennie?
 • Az adós tekintetében:
  • van-e valamilyen követelmény a sürgősség vonatkozásában?
  • van-e valamilyen követelmény annak bizonyításával kapcsolatban, hogy a határozat végrehajtására az adós vagyontárgyainak elszállítása, illetve szétosztása miatt nem kerül sor?)

A függőben lévő eljárás meglétére elővigyázatossági végrehajtás és elővigyázatossági lefoglalás esetén van szükség (a polgári eljárásjogi törvénykönyv (Codul de procedură civilă) 591. és 597. cikke). Az ítélet-végrehajtást segítő végrehajtás esetében azonban az intézkedés akkor is meghozható, ha nincs függőben lévő eljárás (a polgári eljárásjogi törvénykönyv 599. cikke).

Lap tetejeLap teteje

Nincs a kérelem sürgősségére vonatkozó követelmény. A hitelező számára azonban fennáll az a lehetőség (nem követelmény), hogy – elővigyázatossági végrehajtás és elővigyázatossági lefoglalás esetén – bizonyítsa, hogy a határozat végrehajtása az adós vagyontárgyainak elszállítása, illetve szétosztása miatt elmarad, még abban az esetben is, ha a hitelező kérelme nem hajtható végre. Biztosítékot azonban nyújtani kell.

3. Melyek az említett intézkedések tárgyai, és milyen természetűek?

3.1. Milyen fajtájú vagyontárgyak vonatkozásában lehet ilyen intézkedéseket elrendelni?
 • bankszámlák?
 • ingó materiális javak?
 • nyilvántartásba vett közlekedési eszközök?
 • ingatlanok?
 • egyebek?
 • bankszámlák elővigyázatossági lefoglalással;
 • ingóságok elővigyázatossági végrehajtással;
 • nyilvántartásba vett közlekedési eszközök elővigyázatossági végrehajtással;
 • ingatlanvagyon, elővigyázatossági végrehajtással és ítélet-végrehajtást segítő végrehajtással;
 • immateriális javak, értékpapírok elővigyázatossági lefoglalással.
3.2. Az említett intézkedéseknek milyen hatásai vannak?
 • olyan adós tekintetében, aki nem tesz eleget a megelőző intézkedéseknek:
  • még mindig hozzáfér-e a vagyontárgyaihoz?
  • még mindig sújtható-e bírsággal?
 • harmadik felek tekintetében:
  • milyen banki kötelezettségek vannak az információterjesztésre és a számlák lefoglalására vonatkozóan?
  • milyen bírságok vannak a megelőző intézkedések betartásának elmulasztása esetén?

Az az adós, aki nem tesz eleget az óvintézkedésekre vonatkozó rendelkezéseknek, a végrehajtott végrehajtás egy típusát jelentő egyszerű végrehajtás esetén nem férhet hozzá vagyontárgyaihoz. Harmadik felek tekintetében nem létezik olyan rendelkezés, amellyel az adós bírsággal sújtható. A bankok a hitelintézetekről és a tőkemegfelelésről szóló 99/2006. sz. sürgősségi kormányrendelet 111–116. cikkében meghatározott adatok, személyek, banki tevékenység stb. vonatkozásában általános titoktartási kötelezettséggel tartoznak.

Lap tetejeLap teteje

Bírságok kivetésére csak akkor kerül sor, ha a felperes rosszhiszeműen olyan óvintézkedést ér el, amely kárt okoz az alperesnek. Az alperes/adós a büntetőjog értelmében a bírósági ítélet betartásának elmulasztásáért szankcionálható.

3.3. Az említett intézkedések mennyi ideig maradnak érvényben?
 • Van-e törvényben előírt, vagy bírósági végzésben meghatározott határidő?
 • Érvényes-e az intézkedés az ítélet vagy kiegészítő intézkedés kiadásáig?
 • Ha valamely kezdeti intézkedést egyoldalúan rendelnek el, van-e határidő a felek közötti tárgyalás megszervezésére?

Az ítélet határidőt állapít meg, például a hitelezőnek a biztosítéknyújtáshoz a végrehajtás jogszabály útján történő feloldását is figyelembe véve.

Az intézkedés a végrehajtást feloldó határozat meghozataláig érvényes, a kérelem elutasítása esetén elévül vagy érvénytelenné válik. A kérelem engedélyezése esetén az intézkedés a határozat végrehajtásáig érvényes, vagy addig, amíg az adós kellő garanciákat nem szolgáltat.

Ha az óvintézkedésre vonatkozó ítéletet a felek jelenléte hiányában hozták meg, fellebbezés esetén a feleknek az ítélet meghozatala előtt meg kell jelenniük.

4. Van-e fellebbezési lehetőség az intézkedés ellen?

 • ki vonhatja kétségbe az intézkedést?
 • melyik bírósághoz kell fordulnom az intézkedés elleni fellebbezéshez?
 • mi a fellebbezési határidő?
 • mi a fellebbezés hatása?

Az elégedetlen fél óvintézkedésekre vonatkozó ítéletet csak azon bírósághoz intézett fellebbezés útján támadhat meg, amely bíróság az óvintézkedések iránti kérelem alapjára vonatkozó határozatot meghozta.

A fellebbezés benyújtási határideje (amennyiben a feleket megjelenés céljából beidézték) az ítélethozataltól vagy (amennyiben a felek nem jelentek meg) az arról szóló értesítéstől számított 5 nap. A fellebbezés hatása az óvintézkedés feloldása, illetve annak fenntartása.

« Ideiglenes és biztonsági intézkedések - Általános információk | Románia - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-05-2009

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság