Euroopa Komisjon > EGV > Ajutised abinõud ja ettevaatusabinõud > Põhja-Iirimaa