Europese Commissie > EJN > Voorlopige en bewarende maatregelen > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 10-07-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Voorlopige en bewarende maatregelen - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


"Ik wil dat er snel maatregelen worden genomen in een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is, zonder het definitieve vonnis af te wachten."

U zult dan de rechter van die staat moeten vragen voorlopige maatregelen of beschermende maatregelen te gelasten. In een groot aantal landen zijn dit soort maatregelen echter beperkt tot het vermogen dat zich in de lidstaat van herkomst bevindt of is het moeilijk dergelijke maatregelen in een andere staat ten uitvoer te leggen.

Verkrijging van voorlopige of bewarende maatregelen buiten de Unie valt onder het internationaal privaatrecht van de betrokken landen.

Daarnaast hebben diverse internationale organisaties op dit gebied werkzaamheden verricht:

 • De Raad van Europa heeft in 2001 een Resolutie (en - fr) aangenomen over "de algemene aanpak en middelen om een doeltreffende tenuitvoerlegging van justitiële beslissingen te verwezenlijken". Tevens wordt gewerkt aan een aanbeveling voor het vaststellen op Europees niveau van gemeenschappelijke normen en beginselen inzake tenuitvoerleggingsprocedures en deurwaarders.
 • De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht heeft een studie (en - fr) verricht naar voorlopige en bewarende maatregelen, waarin enerzijds rechtsvergelijking en anderzijds internationale geschillen aan de orde komen.
 • Het Internationaal Instituut voor de Eenmaking van het Privaatrecht (UNIDROIT) heeft een aantal gemeenschappelijke beginselen Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB) van een burgerlijke procedure opgesteld die betrekking hebben op voorlopige maatregelen.

Referentiedocumenten

 • Resolutie nr. 3 (en - fr) "Algemene aanpak en middelen om een doeltreffende tenuitvoerlegging van justitiële beslissingen te verwezenlijken" (Raad van Europa)
 • Nota over de voorlopige en bewarende maatregelen in het internationaal privaatrecht en in de rechtsvergelijking, voorbereidend document nr. 10 (en - fr) van oktober 1998 (Haagse Conferentie)
 • Beginselen en regels van een grensoverschrijdende burgerlijke procedure Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), punt 17 (UNIDROIT)

« Voorlopige en bewarende maatregelen - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 10-07-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk