Euroopan komissio > EOV > Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet > Kansainvälinen oikeus

Uusin päivitys: 10-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Kansainvälinen oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Kantaja saattaa todeta, että Euroopan unionin ulkopuolisessa valtiossa käsiteltävässä riita-asiassa olisi kiireellisesti toteutettava toimenpiteitä jo ennen kuin asiassa annetaan lopullinen tuomio.

Tällöin kyseisen valtion tuomioistuinta voidaan pyytää määräämään välitoimien tai turvaamistoimien toteuttamisesta. Monissa maissa tämäntyyppiset toimet voidaan kuitenkin kohdistaa vain alkuperäisen valtion alueella sijaitsevaan omaisuuteen tai ainakin niiden toteuttaminen toisessa valtiossa on vaikeaa.

Välitoimien tai turvaamistoimien määräämisestä unionin ulkopuolella säädetään kyseisten maiden kansainvälistä yksityisoikeutta koskevassa lainsäädännössä.

Useat kansainväliset järjestöt ovat käsitelleet näitä kysymyksiä.

 • Euroopan neuvosto antoi vuonna 2001 päätöslauselman (en - fr) "yleisestä lähestymistavasta ja keinoista tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanon tehostamiseksi". Parhaillaan laaditaan lisäksi suositusta, jonka tavoitteena on vahvistaa täytäntöönpano- ja ulosottotoimiin koko Euroopassa sovellettavat yhteiset normit ja periaatteet.
 • Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevä Haagin yksityisoikeuden konferenssi on laatinut muistion (en - fr) välitoimien ja turvaamistoimien oikeusvertailusta ja niiden käytöstä kansainvälisissä riita-asioissa.
 • Yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimiva UNIDROIT-instituutti on esittänyt joukon siviiliprosesseihin sovellettavia yhteisiä periaatteita Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), joissa käsitellään mm. välitoimia.

Viiteasiakirjat

 • Päätöslauselma N:o 3 (en - fr) "yleisestä lähestymistavasta ja keinoista tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanon tehostamiseksi" (Euroopan neuvosto).
 • Muistio (en - fr) välitoimista ja turvaamistoimista kansainvälisessä yksityisoikeudessa ja oikeusvertailussa, valmisteluasiakirja N:o 10, lokakuu 1998 (Haagin konferenssi)
 • Valtioiden rajat ylittäviin siviiliprosesseihin sovellettavat yhteiset periaatteet ja säännöt Englishfrançais PDF File (PDF File 270 KB), kohta 17 (UNIDROIT)

« Väliaikaistoimet ja turvaamistoimet - Yleistä | Kansainvälinen oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 10-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta