Evropská komise > ESS > Předběžná opatření a zajišťovací opatření > Česká republika