Eiropas Komisija > ETST > Pagaidu un nodrošināšanas pasākumi > Austrija