Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ

Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοθέση του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Έχετε υπόψη σας ότι μερικές πληροφορίες σε αυτό τον ιστότοπο δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Το πλήρες περιεχόμενο του ιστότοπου αναθεωρείται εν όψει της επικείμενης μετάβασης στην δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Αυτή η ιστοθέση διοικείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενημερώνεται τακτικά σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτή η ιστοθέση περιλαμβάνει πολλές πληροφορίες σχετικά με τα κράτη μέλη, το κοινοτικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και διάφορα θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου.

Για κάθε ένα από αυτά τα θέματα, που καταχωρούνται στο αριστερό μέρος κάθε σελίδας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Κάνοντας κλικ στο θέμα, φθάνετε σε μία σελίδα γενικών πληροφοριών που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.
  • Κάνοντας κλικ στην ευρωπαϊκή σημαία, φθάνετε σε μία σελίδα "κοινοτικό δίκαιο" που αναφέρει λεπτομερώς τα επιτεύγματα και τα σχέδια της Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα.
  • Κάνοντας κλικ στην υδρόγειο σφαίρα, φθάνετε σε μία σελίδα "διεθνές δίκαιο" η οποία αναφέρει λεπτομερώς τα επιτεύγματα και τα σχέδια των διεθνών οργανώσεων στο συγκεκριμένο τομέα.
  • Κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών, φθάνετε στις "εθνικές" σελίδες. Υπάρχει μία ανά κράτος μέλος, εξαιρουμένης της Δανίας. Θα βρείτε εκεί ειδικές πληροφορίες για τα εθνικά νομικά συστήματα.
    Το σύστημα πληροφοριών του δικτύου προορίζεται να αναπτυχθεί σταδιακά. Εκ τούτου, είναι δυνατόν οι σελίδες τις οποίες επιθυμείτε να συμβουλευθείτε να μην είναι ακόμη διαθέσιμες. Σε αυτή την περίπτωση, στο μέτρο του δυνατού, θα υπάρχει επιλογή συνδέσμων προς άλλες ιστοθέσεις, ως επί το πλείστον στην ή στις γλώσσες των συγκεκριμένων κρατών μελών.

atlas_preview
Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα, ο οποίος παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας