Europa-Kommissionen > ERN

Printervenlig version Føj til favoritter

 

Velkommen til netstedet for det europæiske retlige netværk på det civil - og handelsretlige område.

Nogle oplysninger her på siden er ikke opdateret.

Hele websitets indhold er ved at blive gennemgået inden overgangen til den Europæiske e-Justice Portal.

Europa-Kommissionen bestyrer netstedet, som regelmæssigt ajourføres i tæt samarbejde med EU-landene.

Netstedet indeholder en lang række oplysninger om EU-landene, EU-ret, international ret og forskellige emner i forbindelse med civil. og handelsret.

For hvert af emnerne, over hvilke der er en oversigt til venstre på hver side, er der mulighed for at få adgang til følgende oplysninger:

  • Ved at klikke på emnet kommer du ind på siden med generelle oplysninger i forbindelse med det pågældende emne.
  • Ved at klikke på EU-flaget kommer du ind på siden vedrørende EU-ret, der indeholder nærmere oplysninger om EU's resultater og projekter på det pågældende område.
  • Ved at klikke på verdenskortet kommer du ind på siden vedrørende international ret, der indeholder nærmere oplysninger om internationale organisationers resultater og projekter på det pågældende område.
  • Ved at klikke på EU-landenes respektive flag kommer du ind på siderne om landene. Der er én side for hvert EU-land med undtagelse af Danmark. Du får her en række specifikke oplysninger om de nationale retssystemer.
    Nettets informationssystem vil gradvis blive videreudviklet. Det er derfor muligt, at de sider, du ønsker at se, endnu ikke er disponible. I så tilfælde gives der så vidt muligt en række links til andre steder med oplysninger, oftest på det pågældende lands sprog.

atlas_preview
Du kan også søge i Det Europæiske Civilretlige Atlas, som er brugervenligt og giver adgang til oplysninger, der er relevante for samarbejdet I civilretlige spørgsmål.

TopTop