Evropska komisija > EPM > Mednarodno pravo

Zadnja sprememba: 19-12-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Splošne informacije - Mednarodno pravo

World map

Dokumenti z naslovom „Mednarodno pravo“ vsebujejo za vsako temo informacije o najpomembnejših dejavnostih mednarodnih organizacij na področjih mednarodnega zasebnega prava in civilnega procesnega prava.

Omenjene dejavnosti vključujejo zlasti pripravo konvencij.

Te mednarodne organizacije so:

 Svet Evrope

Svet Evrope je medvladna organizacija, ki si prizadeva za:

 • varovanje človekovih pravic, pluralistično demokracijo in pravno državo;
 • spodbujanje ozaveščenosti ter razvoja evropske kulturne identitete in raznolikosti;
 • iskanje rešitev za težave, s katerimi se srečuje evropska družba (diskriminacija manjšin, ksenofobija, nestrpnost, varstvo okolja, kloniranje ljudi, aids, mamila, organiziran kriminal itd.);
 • pomoč pri utrjevanju demokratične stabilnosti v Evropi s podporo političnih, zakonodajnih in ustavnih reform.

Svet Evrope ima 45 članic, vključno z vsemi petnajstimi državami članicami Evropske unije.

 Haaška konferenca English - français o mednarodnem zasebnem pravu

Haaška konferenca je medvladna organizacija, katere namen je „prizadevanje za progresivno poenotenje pravil mednarodnega zasebnega prava“. Ima 61 članic, vključno s petnajstimi državami članicami Evropske unije. Svoj namen dosega zlasti s pogajanji in pripravo večstranskih pogodb (konvencij) na različnih področjih mednarodnega zasebnega prava.

Na primer:

 • mednarodno sodno in upravno sodelovanje;
 • kolizijska pravila za pogodbe, odškodninsko odgovornost, preživninske obveznosti, status in varstvo otrok, odnose med zakoncema, oporoke in zapuščine ali sklade;
 • pristojnost in izvrševanje tujih sodb itd.

 Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava, splošno znan kot UNIDROIT English - français 

UNIDROIT je neodvisna medvladna organizacija, katere namen je preučevanje načinov za usklajevanje zasebnega prava držav in skupin držav ter postopna priprava za sprejem enotnih pravil zasebnega prava s strani njenih članic. UNIDROIT ima 59 članic, vključno z vsemi državami članicami Evropske unije. Delo inštituta UNIDROIT vključuje zlasti pripravo modelnih zakonov, včasih tudi konvencij.

Na vrh straniNa vrh strani

 Mednarodna komisija za osebni status (CIEC English - français)

CIEC je medvladni organ, katerega cilji so:

 • pospeševanje izmenjave pravnih besedil in kakršne koli druge dokumentacije o osebnem statusu;
 • iskanje pravnih in tehničnih načinov za izboljšanje delovanja oddelkov, pristojnih za osebni status, v državah članicah;
 • prispevanje k usklajevanju in poenotenju osebnega statusa ter družinskega prava s pripravo mednarodnih konvencij;
 • sodelovanje z drugimi mednarodnimi organi, ki se prav tako ukvarjajo z osebnimi pravicami in družinskim pravom.

CIEC ima šestnajst članic, vključno z enajstimi državami članicami Evropske unije (Avstrijo, Belgijo, Nemčijo, Francijo, Grčijo, Italijo, Luksemburgom, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo, Združenim kraljestvom).

Združeni narodi English - español - français, natančneje Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL English - español - français)

UNCITRAL je glavni pravni organ znotraj sistema Združenih narodov na področju mednarodnega trgovinskega prava. Njegova naloga, ki mu jo je zaupala Generalna skupščina, je pospeševanje progresivnega usklajevanja in poenotenja mednarodnega trgovinskega prava, še zlasti s pripravo novih mednarodnih konvencij, modelnih zakonov in enotnih zakonov. UNCITRAL ima šestintrideset članic, ki jih izvoli Generalna skupščina. Članstvo je sestavljeno tako, da ustrezno predstavlja različne svetovne geografske regije ter njihove glavne gospodarske in pravne sisteme.

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 19-12-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo