comisia europeană > RJE > Drept internaţional

Ultima actualizare: 30-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Informaţii generale - Drept internaţional

World map

Documentele intitulate „Drept internaţional” vor furniza informaţii pentru fiecare subiect privitor la activităţile cele mai semnificative ale organizaţiilor internaţionale din domeniul dreptului internaţional privat şi al dreptului de procedură civilă.

Aceste activităţi constau în mod esenţial în elaborarea proiectelor de convenţii.

Organizaţiile internaţionale în discuţie sunt:

 Consiliul Europei,

Consiliul Europei este o organizaţie interguvernamentală care vizează:

 • apărarea drepturilor omului, a democraţiei pluraliste şi a statului de drept;
 • promovarea conştiinţei şi încurajarea dezvoltării identităţii şi diversităţii culturale ale Europei;
 • căutarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă societatea europeană (discriminare faţă de minorităţi, xenofobie, intoleranţă, clonare umană, SIDA, droguri, criminalitate organizată etc.);
 • sprijinirea consolidării stabilităţii democratice în Europa, prin susţinerea reformei politice, legislative şi constituţionale.

Consiliul Europei are 45 de membri, incluzând cele 15 state membre ale Uniunii Europene.

 Conferinţa de la Haga English - français privind dreptul internaţional privat.

Conferinţa de la Haga este o organizaţie interguvernamentală, scopul acesteia fiind de „a acţiona pentru unificarea progresivă a principiilor dreptului internaţional privat”. Aceasta cuprinde 61 de membri, incluzând cele cincisprezece state membre ale Uniunii Europene. Metoda principală utilizată în vederea atingerii acestui scop constă în negocierea şi redactarea proiectelor de tratate (convenţii) multilaterale în diferitele domenii ale dreptului internaţional privat.

De exemplu:

 • cooperarea judiciară şi administrativă internaţională;
 • conflictul de legi privind contractele, delicte, obligaţii de întreţinere, statutul şi protecţia copiilor, relaţiile dintre soţi, succesiuni şi bunuri sau administrare de bunuri;
 • jurisdicţia şi aplicarea hotărârilor străine etc.

 Institutul Internaţional pentru Unificarea Dreptului Privat, cunoscut în mod obişnuit drept UNIDROIT English - français.

UNIDROIT este o organizaţie interguvernamentală independentă al cărei scop este studiul căilor de armonizare şi coordonare a dreptului privat al statelor şi grupurilor de state şi pregătirea progresivă pentru adoptarea de către diferiţii săi membri a unor reguli uniforme de drept privat. UNIDROIT are 59 de membri, incluzând toate statele membre ale Uniunii Europene. Activitatea organizaţiei UNIDROIT constă în principal în elaborarea de modele de lege şi uneori de convenţii.

SusSus

 Comisia Internaţională de Stare Civilă (CIEC English - français)

CIEC este un organism interguvernamental ale cărui obiective sunt următoarele:

 • facilitarea schimburilor de acte legale şi orice documente privind starea civilă ;
 • căutarea de metode legale şi tehnice de ameliorare a activităţii departamentelor responsabile cu starea civilă în statele membre;
 • sprijinul în armonizarea şi uniformizarea legislaţiei privind starea civilă şi dreptul familiei, prin elaborarea de convenţii internaţionale;
 • cooperarea cu alte organisme internaţionale care au legătură cu drepturile personale şi cu dreptul familiei.

CIEC cuprinde 16 membri, dintre care 11 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Germania, Franţa, Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Spania, Regatul Unit).

 Naţiunile Unite English - español - français, mai exact Comisia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dreptul comercial internaţional (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL este organismul legal central în cadrul sistemului Naţiunilor Unite în domeniul dreptului comercial internaţional. UNCITRAL a fost însărcinată de Adunarea Generală cu armonizarea şi unificarea progresivă a dreptului comercial internaţional, în special prin pregătirea de noi convenţii internaţionale, modele de lege şi legi uniforme. UNCITRAL cuprinde 36 de membri aleşi de către Adunarea Generală. Structura este de aşa natură încât să reprezinte diferitele zone geografice ale lumii şi principalele sisteme economice şi juridice.

SusSus

Ultima actualizare: 30-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit