Komisja Europejska > EJN > Prawo międzynarodowe

Ostatnia aktualizacja: 19-12-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Informacje ogólne - Prawo międzynarodowe

World map

Dokumenty zawierające w tytule „Prawo międzynarodowe” dostarczają informacji z każdej dziedziny najbardziej istotnych działań organizacji międzynarodowych w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa postępowania cywilnego.

Działania te polegają głównie na sporządzaniu projektów konwencji.

Do przedmiotowych organizacji międzynarodowych należą:

 Rada Europy

Rada Europy jest organizacją międzyrządową, której celem jest:

 • ochrona praw człowieka, demokracji pluralistycznej oraz rządów prawa;
 • propagowanie świadomości oraz sprzyjanie rozwojowi europejskiej tożsamości i różnorodności kulturowej;
 • poszukiwanie rozwiązań problemów, przed którymi stoi społeczeństwo europejskie (dyskryminacja mniejszości, ksenofobia, brak tolerancji, ochrona środowiska, klonowanie ludzi, AIDS, narkotyki, przestępczość zorganizowana, itp.);
 • pomoc w konsolidacji stabilności demokracji w Europie poprzez wsparcie reformy politycznej, legislacyjnej oraz konstytucyjnej.

Rada Europy liczy sobie 45 członków, w tym wszystkie piętnaście Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

 Haska Konferencja English - français Prawa Prywatnego Międzynarodowego.

Haska Konferencja jest organizacją międzyrządową, której celem jest „praca na rzecz stopniowej unifikacji przepisów prawa prywatnego międzynarodowego”. Liczy sobie 61 członków, w tym piętnaście Państw Członkowskich Unii Europejskiej. Podstawową metodą stosowaną do osiągnięcia tego celu są negocjacje oraz sporządzanie projektów wielostronnych umów (konwencji) w różnych obszarach prawa prywatnego międzynarodowego.

Przykładowo:

 • międzynarodowa współpraca sądowa i administracyjna;
 • kolizje prawa dotyczącego umów, czynów niedozwolonych, obowiązków alimentacyjnych, statusu i ochrony dzieci, stosunków pomiędzy małżonkami, testamentów oraz mienia i trustów;
 • jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń sądów zagranicznych, itp.

 Międzynarodowy Instytut Unifikacji Prawa Prywatnego, zwany powszechnie UNIDROIT English - français.

UNIDROIT jest niezależną organizacją międzyrządową, której celem jest analizowanie sposobów harmonizacji i koordynacji prawa prywatnego państw i grup państw oraz stopniowe przygotowywanie do przyjęcia przez różnych członków jednolitych przepisów prawa prywatnego. UNIDROIT liczy sobie 59 członków, w tym wszystkie Państwa Członkowskie Unii Europejskiej. Praca UNIDROIT obejmuje głównie prawa wzorcowe, ale czasami również konwencje.

Do góryDo góry

 Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (CIEC English - français)

CIEC jest organem międzyrządowym, mającym na celu:

 • ułatwianie wymiany tekstów prawnych oraz dokumentacji dotyczącej stanu cywilnego;
 • poszukiwanie prawnych i technicznych sposobów poprawy pracy departamentów odpowiedzialnych za stan cywilny w Państwach Członkowskich;
 • pracę na rzecz harmonizacji oraz unifikacji stanu cywilnego oraz prawa rodzinnego poprzez sporządzanie projektów konwencji międzynarodowych;
 • współpracę z innymi organami międzynarodowymi, które również zajmują się prawami osobistymi i prawem rodzinnym.

CIEC ma szesnastu członków, w tym jedenaście Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy).

 Organizacja Narodów Zjednoczonych English - español - français, a konkretnie Komisja Międzynarodowego Prawa Handlowego NZ (UNCITRAL English - español - français).

UNCITRAL jest głównym organem prawnym w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie międzynarodowego prawa handlowego. Zgromadzenie Ogólne powierzyło UNCITRAL zadanie pogłębiania stopniowej harmonizacji i unifikacji międzynarodowego prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie nowych konwencji międzynarodowych, praw wzorcowych i jednolitych. UNCITRAL ma trzydziestu sześciu członków wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne. Członkostwo jest skonstruowane w taki sposób, by reprezentowane były różne regiony geograficzne świata oraz główne systemy gospodarcze i prawne.

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 19-12-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania