Európai Bizottság > EIH > Nemzetközi jog

Utolsó frissítés: 19-12-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Általános információk - Nemzetközi jog

World map

A „Nemzetközi jog” címet viselő dokumentumok minden témában a nemzetközi szervezetek legfontosabb, nemzetközi magánjogi és polgári eljárásjogi területen végzett tevékenységéről adnak információt.

E tevékenységek alapvetően egyezmények megszövegezéséből állnak.

A szóban forgó nemzetközi szervezetek az alábbiak:

 Az Európa Tanács

Az Európa Tanács kormányközi szervezet, amelynek célja:

 • az emberi jogok, a többpártrendszeren alapuló demokrácia és a jogállamiság védelme;
 • Európa kulturális azonossága és sokfélesége megismerésének előmozdítása és fejlődésének ösztönzése;
 • megoldások keresése az európai társadalom előtt álló problémákra (kisebbségekkel szembeni diszkrimináció, idegengyűlölet, intolerancia, környezetvédelem, emberi klónozás, AIDS, kábítószerek, szervezett bűnözés stb.) ;
 • Európa demokratikus stabilitása konszolidációjának elősegítése a politikai, jogalkotási és alkotmányos reform támogatásával.

Az Európa Tanácsnak 45 tagja van, beleértve az Európai Unió mind a tizenöt tagállamát.

 A Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia English - français

A Hágai Konferencia kormányközi szervezet, amelynek célja „a nemzetközi magánjog szabályainak fokozatos egységesítésére irányuló munka”. A Konferenciának 61 tagja van, beleértve az Európai Unió mind a tizenöt tagállamát. A célkitűzés eléréséhez használt alapvető módszer a többoldalú nemzetközi szerződések (egyezmények) letárgyalása és megszövegezése, a nemzetközi magánjog különböző területein.

Például:

 • nemzetközi igazságügyi és közigazgatási együttműködés;
 • kollízió a szerződések, szerződésen kívüli károkozás, tartási kötelezettségek, gyermekek jogállása és védelme, házastársak közötti kapcsolatok, végrendeletek, vagyon és vagyonkezelés vonatkozásában;
 • joghatóság és külföldi ítéletek végrehajtása stb.

 Nemzetközi Intézet a Magánjog Egységesítéséért, közismert nevén az UNIDROIT English - français

Az UNIDROIT független kormányközi szervezet, amelynek célja az államok és államcsoportok magánjogának harmonizálása és összehangolása módjainak tanulmányozása, valamint fokozatos felkészülés a magánjog egységes szabályainak a tagállamai általi elfogadására. Az UNIDROIT-nak 59 tagja van, beleértve az Európai Unió mind a tizenöt tagállamát. Az UNIDROIT munkája főként jogszabályminták, esetenként egyezmények kidolgozása.

Lap tetejeLap teteje

 Nemzetközi Személyi Jogállapoti Bizottság (CIEC English - français)

A CIEC kormányközi testület, amelynek céljai a következők:

 • a jogszabályszövegek és a személyi állapottal foglalkozó minden dokumentum kicserélésének elősegítése;
 • a tagállamokban a személyállapotért felelős minisztériumok hatékonyságának javítására jogi és technikai eszközök keresése;
 • nemzetközi egyezmények készítésével hozzájárulás a személyállapoti és családi jog harmonizációjához és egységesítéséhez;
 • együttműködés más nemzetközi szervekkel, amelyek ugyancsak a személyes jogokkal és családi joggal foglalkoznak.

A CIEC-nek tizenhat tagja van, beleértve tizenegy Európai Uniós tagállamot (Ausztria, Belgium, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Olaszország, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország).

 Az Egyesült Nemzetek English - español - français, pontosabban az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága (UNCITRAL English - español - français).

Az UNCITRAL a nemzetközi kereskedelmi jog területén az ENSZ szervezetében a legfontosabb jogi testület. A Közgyűlés az UNCITRAL-t azzal a feladattal bízta meg, hogy támogassa a nemzetközi kereskedelmi jog fokozatos harmonizációját és egységesítését, különösen új nemzetközi egyezmények, modelltörvények és egységes törvények elkészítésével. Az UNCITRAL a Közgyűlés által választott harminchat tagból áll. A tagságot úgy állítják össze, hogy képviselve legyenek a világ különböző földrajzi régiói, és alapvető gazdasági és jogrendszerei.

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 19-12-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság