Kummissjoni Ewropea > NGE > Ċipru

L-aħħar aġġornament: 11-04-2005
Verżjoni għall-istampar Immarka din il-paġna

Informazzjoni Ġenerali - Ċipru

Jistghu jinqalghu cirkostanzi fejn inti tkun involut f’disputa ma kumpanija, persuna professjonali, l-impjegat tieghek, membri tal-familja jew ma persuna ohra, f’pajjizek jew barra, li ghandha xi konnessjoni ma’ Malta.

Sabiex teghleb dawn id-diffikultajiet, ghandek bzonn ta’ informazzjoni relevanti, bhal kif tista tikseb il-gustizzja f’Malta. Hafna minn din l-informazzjoni tista taccessaha mill-pagni tan-Network Gudizzjarju Ewropew.

Din hija l-pagna ufficjali ta’ Malta fin-Network Gudizzjarju Ewropew fil-qasam civili u kummercjaliPopulazzjoni

417,276

Area

316 km2

Belt Kapitali

Valletta

Data tad-dhul fil-Kommunita

1.5.2004

Munita

Lira Maltija (Lm)

Lingwa(i) ufficjali

Malti, Ingliz

Innu Nazzjonali

Lill din l-art helwa

Links relevanti

www.gov.mtTista’ takkwista informazzjoni generali u prattika fuq il-ligi u l-procedura f’Malta biex tghinek tgheleb d-disputa tieghek billi tidhol fuq is-suggetti li jinstabu fuq in-naha tax-xellug tal-iskrin tieghek.FuqFuq

L-aħħar aġġornament: 11-04-2005

 
 • Liġi Komunitarja
 • Liġi Internazzjonali

 • Belġju
 • Bulgarija
 • Repubblika Ċeka
 • Danimarka
 • Ġermanja
 • Estonja
 • Irlanda
 • Greċja
 • Spanja
 • Franza
 • Italja
 • Ċipru
 • Latvja
 • Litwanja
 • Lussemburgu
 • Ungerija
 • Malta
 • Olanda
 • Awstrija
 • Polonja
 • Portugall
 • Rumanija
 • Slovenja
 • Slovakkja
 • Finlandja
 • Isvezja
 • Renju Unit