Europeiska Kommissionen > ERN > Upptagande av bevisning och bevisföring > Internationell rätt

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Upptagande av bevisning och bevisföring - Internationell rätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Om du måste ta upp bevisning utanför EU, finns det internationella konventioner som gör att det går snabbare

Om du inleder rättegång, så räcker det inte med att du har rätt i sak. Du måste också kunna bevisa att du har rätt om motparten hävdar motsatsen. Därför är det av avgörande betydelse att lägga fram bevisning för domstolen. Ibland måste bevisupptagning ske i ett land utanför EU. Exempelvis måste kanske vittnen höras i det landet.

Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur från 1970 innehåller bestämmelser om hur begäran om bevisupptagning ska översändas via centrala myndigheter som har utsetts av de avtalsslutande staterna.

Begäran om bevisupptagning skickas av myndigheterna i din medlemsstat till den centrala myndighet som har utsetts av den andra staten, som i sin tur översänder ansökan till den domstol som ska verkställa bevisupptagningen. Konventionen hindrar inte de avtalsslutande staterna från att tillåta andra metoder för bevisupptagning än de som anges i konventionen.

Enligt Haagkonventionen kan en domstol i en avtalsslutande stat begära bevisupptagning i en annan avtalsslutande stat. Fyrtioen stater har skrivit under konventionen, däribland alla EU-medlemsstater utom Belgien, Grekland, Irland och Österrike.

Mellan EU:s medlemsstater (utom Danmark) kommer konventionen från 2004 att ersättas av förordningen av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Vill du veta mer? Klicka på ikonen “Gemenskapsrätt” .

Slutligen finns det bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och länder utanför EU. De finns nämnda på respektive medlemsstats sida.

Referensdokument

 • Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil och kommersiell natur (Haagkonferensen)

 • Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

« Upptagande av bevisning och bevisföring - Allmän information | Internationell rätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket