comisia europeană > RJE > Strângerea probelor şi mijloace de probă > Drept internaţional

Ultima actualizare: 28-03-2007
Versiune pentru tipărit Adaugă la preferinţe

Strângerea probelor şi mijloace de probă - Drept internaţional

EJN logo

Această pagină nu mai este de actualitate. Actualizarea este în curs şi va fi publicată pe portalul european e-justiţie.


Dacă trebuie să obţineţi probe din afara Uniunii Europene, există convenţii internaţionale care vă ajută să economisiţi timp.

Adesea nu este suficient să aveţi o plângere împotriva unei alte părţi pentru a avea câştig de cauză, deoarece cealaltă parte contestă faptele pe care v-aţi fondat plângerea. De aceea, este adesea extrem de important să prezentaţi instanţei probe pentru a vă dovedi plângerea. Pentru aceasta, este posibil să trebuiască să obţineţi probe dintr-o ţară diferită de cea în care locuiţi, aflată în afara Uniunii Europene. De exemplu, poate fi necesară audierea martorilor în acea ţară.

Convenţia de la Haga English - français din 1970 privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială stabileşte un sistem pentru transmiterea de solicitări de strângere de probe prin intermediul autorităţilor centrale desemnate de fiecare dintre părţile contractante.

Prin acest sistem, solicitările de obţinere de probe sunt trimise de către autorităţile competente din statul membru în care locuiţi autorităţii centrale desemnate de către statul în cauză, care se obligă să le transmită autorităţii competente pentru executarea lor. Convenţia nu împiedică statele contractante să accepte metode de obţinere de probe diferite de cele prevăzute în Convenţie.

În conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga, o autoritate judiciară dintr-un stat contractant poate cere obţinerea de probe dintr-un alt stat contractant. În prezent, 41 de state au aderat la Convenţie, printre care statele membre ale Uniunii Europene, cu excepţia Austriei, Belgiei, Greciei şi Irlandei.

Pentru statele membre UE cu excepţia Danemarcei, Convenţia este înlocuită începând cu 2004 de către Regulamentul din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială.

Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe icoana „Drept comunitar”.

În final, există acorduri bilaterale între statele membre UE şi state nemembre, menţionate în paginile statelor membre în cauză.

Documente de referinţă

 • Convenţia de la Haga English - français din 18 martie 1970 privind obţinerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială (Conferinţa de la Haga)
 • Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială

« Strângerea probelor şi mijloace de probă - Informaţii generale | Drept internaţional - Informaţii generale »

SusSus

Ultima actualizare: 28-03-2007

 
 • Drept comunitar
 • Drept internaţional

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Republica Cehă
 • Danemarca
 • Germania
 • Estonia
 • Irlanda
 • Grecia
 • Spania
 • Franţa
 • Italia
 • Cipru
 • Letonia
 • Lituania
 • Luxemburg
 • Ungaria
 • Malta
 • Ţările de Jos
 • Austria
 • Polonia
 • Portugalia
 • România
 • Slovenia
 • Slovacia
 • Finlanda
 • Suedia
 • Regatul Unit